BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soczówka Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Efektywność procesu komunikacji w zespole Scrumowym
Effective Communication in the Scrum Team
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 131-141, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Komunikowanie w grupie, Efektywne komunikowanie
Project management, Communication in a group, Effective communication
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na kształtowanie procesu efektywnej komunikacji. Autor porównuje techniki komunikacji wykorzystywane w Metodyce Scrum z cechami efektywnej komunikacji przedstawianymi w literaturze. Celem artykułu jest odnalezienie sposobów wzmagających efektywność komunikacji według Metodyki Scrum. (abstrakt oryginalny)

This article presents major factors having an impact on effective communication. The author aims to compare the ways of communication using Scrum Method in the proper process of communication as defined in the subject literature. This article is an attempt to define frequent reasons for effective communication in the Scrum Team. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jaśniok M., Całek A., Polok G., Kasperek K., Piłat M., (2009) Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 2. Kaczmarek B., (2005), Misterne gry w komunikację, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej, Lublin
 3. Katzenbach J.R., Smith D.K. (2015) The Wisdom of Teams, Creating the High-Performance Organization, Harvard Business School Press, Boston
 4. Koszlajda A., (2010), Zarządzanie projektami IT przewodnik po metodykach, Wydawnictwo Helion, Gliwice
 5. Linz T., (2016), Testowanie w procesie Scrum, Wydawnictwo Promise,
 6. Ober J., (2013), Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie z.65,
 7. Pawlak M., (2008), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
 8. Schwaber K., Sutherland J., (2013), Scrum Guide™ Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry, Scrum. org,
 9. Stabryła A., (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa
 10. Stoner J.A.F., Wankel Ch., (1992), Kierowanie. PWE, Warszawa
 11. http://www.scrumguides.org/history.html [11.02.2017]
 12. http://bc.pollub.pl/Content/673/zwinne.pdf [12.03.2017]
 13. http://smallbusiness.chron.com/importance-team-communication-skills-3079 [19.03.2017]
 14. http://www.wikconsulting.pl/attachments/article/114/Efektywny_system_komunikacji [19.03.2017]
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu