BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bylinko Leszek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Koncepcja i narzędzia ograniczania ruchu pojazdów w miastach w kontekście ekologicznym
The Concept and Tools for Traffic Reduction in the Ecological Context
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 108-118, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Ruch drogowy, Zanieczyszczenie powietrza, Polityka transportowa, Miasto
Road traffic, Air pollution, Transport policy, City
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Głównym celem publikacji jest prezentacja kontekstu ekologicznego zarządzania popytem na transport. W ramach pracy przedstawiono również koncepcję "zielonych stref" i ich wpływu na redukcję ruchu ulicznego w miastach. Artykuł prezentuje również wybrane opinie użytkowników dróg na temat ograniczania ruchu w miastach. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to show the ecological context of transport demand management. It presents the "green zones" concept and its influence on traffic reduction. The article also presents chosen reviews about traffic restrictions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Brzozowska L. (2011). Elementy ochrony środowiska w transporcie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.
  2. Bylinko L. (2015). Zarządzanie infrastrukturą transportową miasta. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.
  3. Mysłowski J. (2011). Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy samochodowe. Warszawa: WKŁ.
  4. Szymczak M. (2008). Logistyka miejska. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  5. Wyszomirski O. (2010). Transport miejski: ekonomika i organizacja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  6. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/431594/IPOLTRAN_NT(2010)431594_PL.pdf (24.03.2017).
  7. http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=858126&p_token=0.46284391824156046 (24.03.2017).
  8. http://www.epcplc.com/clients/tfl/lez/home.php?lang=pl (01.04.2017).
  9. http://content.tfl.gov.uk/congestion-charge-leaflet-polish.pdf (01.04.2017).
  10. http://pl.urbanaccessregulations.eu/low-emission-zones-main/impact-of-low-emission-zones (26.03.2017).
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu