BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróżek Arkadiusz
Title
Wpływ czarterowych przewoźników lotniczych na rozwój rynku turystycznego w Polsce - wybrane aspekty
Charter Carrier Influence for Touristic Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 399-410, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Keyword
Transport lotniczy, Rynek turystyczny, Przewozy pasażerskie, Linie lotnicze
Air transport, Tourism market, Passenger traffic, Airlines
Note
streszcz., summ.
Abstract
Połączenia czarterowe są w Polsce prężnie rozwijającym się sektorem rynku turystycznego, z jednej strony zależą od funkcjonowania biur podróży i ich oferty, a z drugiej - od oczekiwań klientów. Główną miarą wielkości rynku lotniczego jest liczba obsłużonych pasażerów. W wypadku lotniczych połączeń czarterowych cel podróży ogranicza się do szeroko pojętej turystyki, a wybrane trasy turystyczne realizowane są w ramach połączeń regularnych. Postulaty transportowe zgłaszane przez pasażerów ulegają ewolucji, oferta lotniczego rynku przewozowego jest jednak w dalszym ciągu ograniczona. Biura podróży, przewoźnicy oraz zarządcy portów lotniczych powinni podjąć działania mające na celu zagwarantowanie odpowiednich usług dla podróżnych, w szczególności rodzin z dziećmi, udających się na wypoczynek. Autor analizuje rynek przewozów lotniczych, wykazując implikacje dla polskiego rynku turystycznego. W artykule przedstawiono znaczenie przewoźników lotniczych, czarterowych krajowych i zagranicznych, ofertę pokładową oraz usługi powiązane. Istotnym elementem opracowania jest porównanie wybranej oferty przewoźników czarterowych w Polsce oraz za granicą, uwzględniające samoloty obsługujące połączenia, poziom obsługi, klasę podróży. Przeanalizowano również ofertę usług lotniczych oferowanych przez tanie linie lotnicze, siatkę połączeń czarterowych oraz ofertę polskiego sektora turystycznego. (abstrakt oryginalny)

Charter connection is a rapidly growing branch of touristic market in Poland. Charter market depends on work of travel agency, and his offer. Main measure of aviation market is the number of dismissed passengers but main reason of carriage is tourist organize by agency. The sector of low cost carrier is too important for charter handling. Passengers reports are not taken into account. Travel agencies, carriers, airport managers facing new challenges in order to ensure appropriate matched to the passengers going on holiday. Special attention is needed families traveling with children. The author analyzes aviation markets and show implications for Polish touristic market. The author attempts at special meaning of domestic and foreign carrier, board offer and related serviced. One of the part of attention is to compare charter carrier, fleet, quality of service, tariffs and travel class. Important aspects are airport service for charter passengers, connections, and characteristic of Polish touristic market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kacperczyk R., Środki transportu, Difin, Warszawa 2012
 2. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2000
 3. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2009
 4. Pijet-Migoń E., Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego" 2012
 5. Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D., Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012
 6. Transport. Problemy transportu w rozszerzonej Unii Europejskiej, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2009
 7. Wensveen G.J., Air transportation, Ashgate, Burlington 2015
 8. Wróżek A., Ewolucja zarządzania jakością w przewozach lotniczych [w:] M. Stajniak, A. Koliński, Innowacje w logistyce. Współczesne i przyszłościowe trendy rozwoju, Corlog, Radom 2015
 9. www.condor.com
 10. www.itaka.pl
 11. www.lot.pl
 12. www.malopolskie.pl
 13. www.monarch.co.uk
 14. www.pasazer.com
 15. www.prtl.pl
 16. www.thomascookairlines.com
 17. www.thomson.co.uk
 18. www.tui.pl
 19. www.ulc.gov.pl
 20. www.wakacje.pl
Cited by
Show
ISSN
0208-4821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu