BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostasiewicz Stanisława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Rozkład gamma i pewne jego zastosowania
Gamma Distribution and Its Applications
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1036, s. 63-73, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
Keyword
Momenty rozkładu gamma, Ubezpieczenia, Szkody, Umieralność
Moments of gamma distribution, Insurances, Damages, Mortality
Note
summ.
Abstract
Podstawowym celem tej pracy jest popularyzacja, zbyt rzadko prezentowanego w literaturze polskojęzycznej, rozkładu gamma i niektórych jego zastosowań. Artykuł dotyczy dwóch głównych zagadnień. Jedno z nich stanowi charakterystykę rozkładu gamma i jego ważniejszych własności, drugie zaś to przykłady ważniejszych zastosowań tego rozkładu w ubezpieczeniach - do opisu intensywności szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz opisu indywidualnego zróżnicowania umieralności w badaniach demograficznych. (fragment tekstu)

In the first part of this paper there are presented basic properties of gamma distribution. The second part contains the applications of these distributions for modeling loss distributions in motor insurance, as well as in the life insurance for modeling the group structure with respect of individual demographic characteristics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Daykin C.D., Pentikäinen T., Pesonen M., Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London 1996.
  2. Johnson N.L., Kotz S., Continuous Univariate Distributions, Houghton Mifflin Company, Boston 1970.
  3. Kaas R., Goovaerts M., Dhane J., Denuit M., Modem Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
  4. Magiera R., Modele i metody statystyki matematycznej. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002.
  5. Miszczak W., System rozkładów Pearsona dla zmiennych losowych jednowymiarowych, [w niniejszej książce].
  6. Ostasiewicz S. (red.), Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, AE, Wrocław 2000.
  7. Ostasiewicz W., Rodziny wykładnicze rozkładów i ich zastosowania, [w niniejszej książce].
  8. Ruohonen M., On a Model for the Claim Number Process, Astin Bulletin, vol 18, nr 1 (1987).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu