BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowski Józef (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Wyznaczanie bezpiecznej i rozgrywającej trajektorii statku w sytuacjach kolizyjnych
Determination of the Safe and Game Ship Trajectory in Collision Situations
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 3, s. 10-17, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Transport morski, Bezpieczeństwo w transporcie, Teoria gier
Sea transport, Transport safety, Game theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono uproszczony model procesu rozgrywającego sterowania statkiem w sytuacjach kolizyjnych na morzu w postaci wielokrokowej gry macierzowej j obiektów sterowania. Sformułowano macierz gry zawierającą wartości ryzyka kolizji obliczone na podstawie informacji z systemu antykolizyjnego ARPA, dla dopuszczalnych strategii własnego statku i poszczególnych j spotkanych statków. Do rozwiązania zadania bezpiecznego i optymalnego sterowania statkiem wykorzystano metodę dualnego programowania liniowego. Rozważania zilustrowano komputerową symulacją wyznaczania bezpiecznej trajektorii własnego statku w rzeczywistej sytuacji nawigacyjnej na morzu podczas mijania się z wieloma spotkanymi statkami. (abstrakt oryginalny)

The paper describes an approximated model of the process game ship control in collision situations at sea as the model of multi-step matrix game of j control objects. Formulated game matrix containing a collision risk calculated on the basis of information from the ARPA anti-collision system, for permissible strategies of own ship and individual j met ships. To solve the task safe and optimal control of the ship used method of dual linear programming. These considerations have been illustrated with a computer simulation of determining own safe ship trajectory in situation at sea during passing many ships. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bist, D.S. (2000). Safety and security at sea. Oxford-New Delhi: Butter Heinemann.
 2. Engwerda, J.C. (2005). LQ dynamic optimization and differential games. West Sussex: John Wiley & Sons.
 3. Isaacs, R. (1965). Differential games. New York: John Wiley & Sons.
 4. Kouemou, G. (2009). Radar technology. Chapter 4 by Józef Lisowski: Sensitivity of safe game ship control on base information from ARPA radar (61-86). In-tech, Croatia.
 5. Luce, R.D., Raiffa, H. (1964). Gry i decyzje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 6. Mesterton-Gibbons, M. (2001). An introduction to game theoretic modeling. American Mathematical Society. Providence.
 7. Osborne, M.J. (2004). An introduction to game theory. New York: Oxford University Press.
 8. Owen, G. (1975). Teoria gier. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 9. Padfield, P. (1969). Zmora zderzeń. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
 10. Perez, T. (2005). Ship motion control. London: Springer.
 11. Straffin, P.D. (2001). Game theory and strategy. Warszawa: Scholar.
 12. Tyszka, T. (1978). Konflikty i strategie, niektóre zastosowania teorii gier. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 13. Wells, D. (2013). Games and mathematics. Cambridge: Cambridge University Press.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu