BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Jacek (Uniwersytet Warszawski)
Title
Gdyby Szekspir pisał disco polo... Wpływ źródła tekstu na jego ocenę
Source
Studia Medioznawcze, 2017, nr 3 (70), s. 31-45, rys., wykr., Bibliogr. 12 poz.
Media Studies
Keyword
Językoznawstwo, Psychologia postrzegania, Psychologia komunikowania
Linguistics, Psychology of perception, Communicate psychology
Abstract
Głównym celem badania było sprawdzenie, czy przedstawienie danej osoby jako autora tekstu wpływa na emocjonalny odbiór tekstu i na stopień jego akceptacji. Pytanie badawcze dotyczyło tego, jakie konkretnie emocje wywołuje autor i jak owe emocje mają się do samej oceny tekstu. (...)W zakres opisywanego badania wchodzą krótkie cytaty ze sztuk Szekspira oraz popularnych w roku 2017 wykonawców pop i disco polo. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Warszawa 2002.
 2. Arystoteles, Retoryka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2008.
 3. Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.
 4. Burke K., A rhetoric of motives, Berkeley-Los Angeles 1969.
 5. Bralczyk J., Wasilewski J., Polskie języki publiczne [w:] Polska polityka językowa wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. Warchala, D. Krzyżyk, Katowice 2008.
 6. Bralczyk J., Wasilewski J., Język w mediach, medialność języka [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, Warszawa 2008, s. 379-401.
 7. Ekman P., Friesen W.V., Constants across cultures in the face and emotion, "Journal of Personality and Social Psychology" 1971, Vol. 17 (2).
 8. Ekman P., Rosenberg E.L., What the face reveals: Basic and applied studies of spontaneous expression using the Facial Action Coding System (FACS), New York 1997.
 9. Lakoff G., Nie myśl o słoniu. Jak język kształtuje politykę, tłum. J. Wasilewski, A. Nita, Warszawa 2011.
 10. Maison D., Pawłowska B., Beyond declaration - how measurement of basic emotions can help to understand advertising effectiveness, "Society for Consumer Psychology", konferencja Miami 2014, www.myscp.org/ pdf/conference documents/SCP2014_Proceedings_04282014.pdf [dostęp: 7.07.2017].
 11. Schank R., Tell me a story: A new look at real and artificial intelligence, New York 1991.
 12. Stasiuk K., Maison D., Psychologia konsumenta, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
1641-0920
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu