BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karski Kamil (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
Zarządzanie sukcesją w mikrofirmach rodzinnych na terenie województwa śląkiego
Succession Management in Family Microcompanies
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 49-59, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie strategiczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Family-owned business, Strategic management, Small business
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Silesian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia i ocena zarządzania sukcesją w wybranych mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych na terenie województwa śląskiego. Oceny dokonano w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone na grupie 10 mikroprzedsiębiorstw. Sukcesja to jedna z kluczowych kwestii, która istnieje w rodzinnych firmach, a przekazywanie władzy następnemu pokoleniu powoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu organizacji i rodziny właścicieli. Proces ten powinien być poprzedzony wieloletnim przygotowaniem sukcesora do przejęcia kierowania; brak planowania tego etapu przyczynia się w głównej mierze do powstawania konfliktów oraz do spowolnienia w rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is a presentation of how succession is managed in chosen microcompanies in Silesia region (Poland). Succession is one of the most crucial concerns in family business, yet transfering the power and ownership to next generations can cause significant changes in business functioning and in relationships within family. The act of succession should be preceded by longterm preparation of a successor to taking over the management of a company. A lack of planning and an insufficient identification of problems lead to disagreements within the family and cause economic slowdown in the family enterprise. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aronoff E.C., McLure S.L., Ward J.L. (2011), Family business succession, Palgrave Macmillan, New York.
 2. Donnelley R.G. (2002), The Family Business, w: Aronoff C.E., Astrachan J.H., Ward J.L.(red.), Family Business Sourcebook, Family Enterprise Publishers, Georgia.
 3. Fleming Q. J. (2006), Tajniki przetrwania firmy rodzinnej: jak uniknąć siedmiu grzechów głównych niszczących firmy, Helion, Gliwice.
 4. Grant T. (2004), Biznes rodzinny, Wyd. Helion, Gliwice.
 5. Handler W.C. (1992), The Succession Experience of the Next Generation, Family Business Review, 5 (3).
 6. Jeżak J. (2003), Zarządzanie przez wizję w firmie rodzinnej, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, WWSZiP, Wałbrzych.
 7. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne funkcjonowanie i rozwój, Wyd. Diffin, Warszawa.
 8. Landes D. (2007), Dynastie. Wzloty i upadki największych firm rodzinnych, Warszawa, Wyd. Muza SA.
 9. Marjański A. (2006), Przedsiębiorstwo rodzinne, sukcesja., SWSPiZ, Łódź
 10. Niedbała E. (2002), Firmy rodzinne - obiekt badawczy, MBA 5.
 11. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 12. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wyd. Poltex, Warszawa.
 13. Surdej A, Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 14. Ward J.L. (2004), Perpetuating the Family Business. 50 Lessons learned from Long-Lasting Successful Families in Business, Pelgrave Macmillan, New York.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.018
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu