BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwoliński Bartosz (Politechnika Poznańska), Gania Ireneusz (Politechnika Poznańska)
Title
Optymalizacja procesów przemieszczania towarów w firmach kurierskich
Process Optimization Movement of Goods iIn Courier Companies
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 3, s. 24-31, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Dystrybucja, Logistyka, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Koszty logistyki, Badania operacyjne
Distribution, Logistics, Supply Chain Management (SCM), Logistics costs, Operations research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule opisano próbę usprawnienia logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie branży kurierskiej, która umożliwiłaby skrócenie czasu oraz zredukowanie kosztów doręczenia przesyłek. Badania prowadzono na przełomie roku 2015/2016. Rozdział pierwszy zawiera wprowadzenie. Rozdział drugi zawiera analizę literatury i opis metod użytych w projekcie. Trzeci rozdział poświęcony jest analizie procesu przemieszczania przesyłek i określeniu jego etapów krytycznych. W tym rozdziale zaprezentowano także opracowaną propozycję rozwiązania usprawniającego, oraz porównanie jego wyników z sytuacją w firmie. Zbadano także ryzyko wystąpienia błędów podczas procesu wdrożenia rozwiązania. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie pracy oraz wnioski. Analizowanym przedsiębiorstwem jest firma kurierska, znajdująca się w pierwszej dziesiątce największych firm tej branży w Polsce. Danymi wejściowymi do pracy są listy doręczeń kuriera tego przedsiębiorstwa z przeciągu tygodnia roboczego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is an attempt to elaborate an improvement of the distribution logistics subsystem, which would provide decrease of delivery time and cost reduction. Research conducted at the turn of the year 2015/2016. The first chapter contains introduction. The second chapter contains literature analysis and description of method used during work on project. The third chapter is about analysis of parcels transportation process and selection of it's critical stages. This part of chapter includes presentation of suggested improvement and comparisson of this solution and situation found in enterprise. It also contains the analysis of the risk of threats to the implementation process. In the last chapter there are summary and conclusions. The analyzed organization is a courier company, which is placed in top ten companies of polish courier services market. The project in this thesis is based on input data, which is courier delivery lists among the working week. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Beier, F.J., Rutkowski, K. (1995). Logistyka. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
  2. Bendkowski, J., Pietrucha-Pacut, M. (2003). Podstawy logistyki w dystrybucji. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
  3. Czubała, A. (2001). Dystrybucja produktów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  4. Fertsch, M. (red.). (2008). Podstawy logistyki. Poznań: Biblioteka Logistyka.
  5. Fertsch, M. (red.). (2006). Słownik terminologii logistycznej. Poznań: Biblioteka Logistyka.
  6. Gaspars-Wieloch, H., Anholcer, M. (2012). Badania operacyjne z Excelem. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  7. Krawczyk, S. (2001). Metody ilościowe w logistyce przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  8. Niedler, J. (2015). Transport międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  9. Sarjusz-Wolski, Z., Skowronek, C. (2008). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  10. Sikora, W. (red.). (2008). Badania operacyjne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu