BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczyńska Magdalena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Modele dojrzałości procesowej organizacji
Process Maturity Models of Organizations
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 61-73, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Model Dojrzałości Procesów i Przedsiębiorstw, Organizacje publiczne
Process and Enterprise Maturity Model (PEMM), Public organisations
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono problematykę dojrzałości procesowej organizacji. Przedstawiono jej istotę oraz pokazano różnice między organizacją dojrzałą i niedojrzałą procesowo. Zaprezentowano wybrane modele dojrzałości procesowej organizacji, zarówno te jednowymiarowe, jak i te wykorzystujące holistyczne podejście (wielowymiarowe). Szczególnie miejsce poświęcono modelom dojrzałości procesowej organizacji publicznych. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the issue of process maturity of an organization. The essence of the process maturity and the differences between process-mature and process-immature organization were presented. Also, selected models of process maturity of an organization, both one-dimensional and those using a holistic approach (multidimensional) were introduced. Special place was dedicated to the models of process maturity of public organizations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersen K. V., Henriksen H. Z., (2006), E-government maturity models: Extension of the Layne and Lee model, "Government Information Quarterly", nr 23.
 2. Bitkowska A., (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press&IT, Warszawa.
 3. Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G., Wójcik K., (2011), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 4. Bober J., Zawicki M. (2015), Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 5. Brajer-Marczak R., (2010), Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości procesowej, "Zarządzanie i Finanse. Zeszyty Naukowe", t. 3, nr 1.
 6. Chrapko M., (2010), CMMI - Doskonalenie procesów w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Fisher D., The Business Process Maturity Model. A Practical Approach for Identifying Opportunities for Optimization, Online, http://www.bptrends.com/publicationfiles/10-04%20ART%20 BP%20Maturity%20Model%20-%20Fisher.pdf [15.03.2017].
 8. Gabryelczyk R., (2016), Does Grade Level Matter for the Assessment of Business Process Management Maturity?, "Our Economy", nr 62(2).
 9. Grajewski P., (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 10. Grela G., (2013), Ocena poziomu dojrzałości procesowej organizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 35.
 11. Hammer M., (2007), The Process Audit, "Harvard Business Review", nr 4(85).
 12. Jurczuk A., (2013), Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV, "Economics and Management", nr 4.
 13. Kalinowski T. B., (2011), Modele oceny dojrzałości procesów, "Acta Universitatis Lodziensis", nr 258.
 14. Kerremans M., Maturity Assessment for Business Process Improvement Leaders: Six Phases for Successful BPM Adoption, "Gartner", 03.09.2008 r.
 15. Kohlegger M., Maier R., Thalmann S., Understanding Maturity Models. Results of a Structured Content Analysis, Proceedings of I-KNOW '09 and I-SEMANTICS '09 Conference, 2-4 Września 2009, Graz, Austria.
 16. Krukowski K., (2006), Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej Urzędów Miast, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 17. Layne K., Lee J., (2001), Developing Fully Functional e-Government: A Four Stage Model, "Government Information Quarterly", nr 18(2).
 18. Lee J., Lee D., Kang S., (2007), An Overview on the Business Process Maturity Model, "Advances in Web and Network Technologies, and Information Management", t. 4537.
 19. Melenovsky M.J., Sinur J., BPM Maturity Identifies Six Phase for Successful BPM adoption," Gartner", 18.10.2016 r.
 20. Olszak C. M, Ziemba E., (2011), Rozwój e-administracji. Rodzaje i poziomy dojrzałości e-usług publicznych w regionie śląskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 651(68).
 21. Rosemann M., de Bruin T., (2005), Towards a business process management maturity model, "Proceedings of the thirteenth European Conference on Information Systems (ECIS)", z. 37.
 22. Rosemann M., de Briun T., Application of a Holistic Model for Determining BPM Maturity, Online, http://www.bptrends.com/bpt/wp-con-tent/publicationfiles/02%2D05%20WP%20 Application%20of%20a%20Holistic%20Model%2D%20Rosemann%2DBruin%20 %2D...%2Epdf [15.03.2017].
 23. Röglinger M., Pöppelbuß J., Becker J., (2012), Maturity models in business process management, "Business Process Management Journal", nr 2(18).
 24. Tarhan A., Turetken O., Reijers H. A., (2016), Business process maturity models: A systematic literature review, "Information and Software Technology", nr 75.
 25. Zwicker J., Fettke P., Loos P., (2010), Business Process Maturity in Public Administrations, [w:] J. vom Brocke, M. Rosemann (red.), Handbook on Business Process Management 2, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.019
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu