BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rymarczyk Mieczysław E. (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Odporność w problemach optymalizacji
Robustness in Optimisation Problems
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1036, s. 297-306, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
Keyword
Optymalizacja, Regresja liniowa
Optimalization, Linear regression
Note
summ.
Abstract
Zagadnienie odporności rozpatrywano w kontekście regresji liniowej i uzyskania odpornych estymatorów rozwiniętych przez Hubera. Wyznaczenie parametrów liniowego modelu ekonometrycznego sprowadza się do rozwiązania odpowiedniego zadania optymalizacyjnego. Przytoczone rozważania oparte są na pracy, a ich podstawowym celem jest przybliżenie zagadnienia odporności w kontekście metod ilościowych prezentowanych w ramach przedmiotów wykładanych na studiach ekonomicznych. (fragment tekstu)

The topic of the paper concerns the problem of random error influence on optimizations problems. Linear optimization, discrimination and linear regression problems and methods of their solution have been presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Boyd S., Lieven V., www.stanford.edu/class/ee364,www.ee.ucla.edu/ee236b.
  2. Hellwig Z., Problem wyboru zmiennych a zagadnienie łącznie odpornych (robust) estymatorów parametrów modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny", V.XXV 1978, nr 2-4.
  3. Rymarczyk М., O hipotezie Z. Hellwiga dotyczącej warunków otrzymania łącznie odpornych estymatorów parametrów liniowego modelu ekonometrycznego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 215, AE, Wrocław.
  4. Siedlecki J. (red.), Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu ekonomicznym, AE, Wrocław 2001.
  5. Straffin P.D., Teoria gier, Scholar, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu