BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Paweł (Uniwersytet Szczeciński), Gnat Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kilka uwag na temat wykorzystania zmiennych lingwistycznych w firmie
Several Remarks on Linguistic Variables Usage in Companies
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 11-20, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Keyword
Modelowanie procesów biznesowych, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Business Process Modeling, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania zmiennych lingwistycznych i podkreślenie pewnych problemów, które należy rozwiązać na wstępnym etapie modelowania z ich wykorzystaniem. Z koniecznością rozwiązania takich problemów autorzy zetknęli się podczas prac badawczych wykorzystujących zmienne lingwistyczne. (fragment tekstu)

In the article some of the problems concerning fuzzy constraints and goals modeling are addressed. An example of finding the appropriate representation for some linguistic variables arising in a real enterprise investment model is discussed and a few hopefully useful remarks are given. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Baran P., Wybór typu funkcji przynależności a rozwiązania zagadnienia rozmytego programowania dynamicznego, [w:] Metody i zastosowania badań operacyjnych '04, Wyd. AE, Katowice 2004.
 2. Baran P., Gnat S., Klasyczne kryteria wyboru wariantu inwestycyjnego i ich miękkie odpowiedniki, [w:] Metody i zastosowania badań operacyjnych'04, Wyd. AE, Katowice 2004.
 3. Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z., Programowanie wielokryterialne, PWE, Warszawa 1987.
 4. Herrera-Viedma E., Modeling the Retrieval Process for an Information Retrieval System Using an Ordinal Fuzzy Linguistic Approach, "Journal of American Society for Information Science and Technology" 2001 vol. 52 nr 6.
 5. Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.
 6. Kacprzyk J., Wieloetapowe sterowanie rozmyte, WNT, Warszawa 2001.
 7. Łachwa A., Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji, EXIT, Warszawa, 2001.
 8. Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, EXIT, Warszawa 2003.
 9. Shen X.X., Tan K.C., Xie M., The Implementation of Quality Function Deployment Based on Linguistic Data, "Journal of Intelligent Manufacturing", 2001 vol. 12 nr 1 (marzec).
 10. Zadeh L., Fuzzy Sets, "Information and Control" 1965 nr 8.
 11. Zadeh L., The Concept of a Linguistic Variable and its Applications to Approximate Reasoning, "Information Sciences" 1975 vol. 8.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu