BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białas Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zastosowanie metody DEA do analizy i oceny banków
Using DEA Method to Analyze and Estimate Banks
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 21-32, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Keyword
Efektywność banków, Ocena działalności banku, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Banks' efficiency, Assessment of banking performances, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
summ.
Abstract
Metoda DEA (data envelopment analysis) obrazuje sposób pomiaru efektywności porównywanych obiektów w relacji nakład - efekt. W badaniu efektywności banków określenie nakładów i efektów uzależnia się od wyboru podejścia opisującego zachowanie banku. W pracy zastosowano podejście pośrednika finansowego, które uważa się za bardziej przydatne przy badaniu konkurencyjności banków. Podejście to zakłada, że podstawowym celem banków jest pozyskiwanie środków i ich odpowiednie wykorzystywanie. (fragment tekstu)

In this work I presented examples of adopting DEA method to analyze the efficiency of Polish banks. Data from thirty seven Polish banks were used as a basis for this research. The intermediating approach was used to qualify inputs and outputs. Received results of effectiveness were analyzed by using Malmquist productivity index and also: benchmarking and modified BCG array, which is the only portfolio method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Cooper W.W., Seiford L.M., Zhu J., Handbook on Data Envelopment Analysis, Kluwer Publishing, Boston 2004.
 2. Najlepsze Banki 2004, "Gazeta Bankowa" 2004 nr 27 (819), (05.07).2004.
 3. Najlepsze Banki 2005, "Gazeta Bankowa" 2005 nr 25 (869), (20.06).2005.
 4. Najlepsze Banki 2005 - suplement, "Gazeta Bankowa" 2005 nr 27 (871), 04.07.2005.
 5. Gospodarowicz A., Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów, Wyd. AE, Wrocław, 2002.
 6. Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, Materiały i Studia Zeszyt nr 103, Warszawa 2000.
 7. Kopczewski Т., Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000. Część 1, Materiały i Studia (NBP) nr 113, Warszawa 2000.
 8. Kopczewski Т., Pawłowska М., Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjny Polsce w latach 1997-2000. Część II, Materiały i Studia (NBP) Zeszyt nr 113, Warszawa 2001.
 9. Pawłowska М., Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce latach 1997-2001, "Bank i Kredyt" 2003.
 10. Rogowski G., Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 11. Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu