BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dmytrów Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński), Gnat Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zastosowanie metody bootstrapowej w modelu z pełną informacją o kosztach
Application of Bootstrap Statistical Procedure in Inventory Model with Full Cost Information
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 33-41, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Keyword
Model sterowania zapasami, Metody samowsporne
Inventory control model, Bootstrap
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę zastosowania podejścia bootstrapowego do modelu z pełną informacją o kosztach i ograniczeniami poziomu obsługi oraz porównania otrzymanych wyników z rezultatami otrzymanymi metodą parametryczną, z założeniem niepełnej informacji o zapotrzebowaniu oraz z podejściem empirycznym. (fragment tekstu)

Estimation of probability density distribution of lead-time demand is a very important part of inventory management. This can be done both by means of parametric or non-parametric methods. One of non-parametric methods is bootstrap statistical procedure. Up to this time it has been used only for inventory management models with service level constraints of alpha type. The goal of this article is a trial of application of this method in models with mixture of backorders and lost sales with full cost information and comparing it to other methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bookbinder J.H., Lordahl A.E., Estimation of Inventory Re-order Levels Using the Bootstrap Statistical Procedure, HE Transactions 1989 vol. 21 nr 4, s. 302-312.
  2. Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
  3. Gallego G., A Minimax Distribution Free Procedure for the (Q, r), Inventory Model, "Operational Research Letters" 1992 vol. 11, s. 55-60.
  4. Hadley G., Whitin TM., Analysis of Inventory Systems, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1963.
  5. Hariga M., Ben-Daya M., Some Stochastic Inventory Models with Deterministic Variable Time, "European Journal of Operational Research" 1999 vol. 113, s. 42-51.
  6. Krysicki W. i in., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I. Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu