BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goździewska-Nowicka Agnieszka (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Antoszak Paweł (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Zarządzanie projektami logistycznymi w branży TSL - czynniki sukcesu i analiza zagrożeń
Logistics Projects Management in the TSL Sector - Analysis of Success and Risks Factors
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 223-234, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Logistyka, Zarządzanie projektem, Projekty logistyczne, Sektor TSL
Logistics, Project management, Logistics projects, TSL sector
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu istoty zarządzania projektami logistycznymi oraz ukazaniu jak istotną rolę pełni osoba zarządzająca takim przedsięwzięciem. Celem głównym artykułu jest natomiast zaprezentowanie czynników sukcesu projektu logistycznego, których wystąpienie ułatwi realizację przedsięwzięcia oraz ukazanie barier, które skutecznie mogą ograniczyć wykonanie zaplanowanych zadań. (abstrakt oryginalny)

This article focuses on presenting the essence of logistics project management and the release of the important role the project manager. The main objective of this article is to present while the success factors of the logistics, the occurrence of which will facilitate the implementation of the project and to present barriers that may limit effective execution of scheduled tasks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Daenzer W. F. (1988). Systems Engineering. Leitfaden zur methodischen Durchführung umfangreicher Planungsvorhaben. Zürich: Verlag Industrielle Organisation.
  2. Ford R. C., McLaughlin F. S. (1992). Successful Project Teams: a Study of MIS Managers. IEEE Transactions on Engineering Management, 39(4), s. 312-317.
  3. Huidan L. (2008). Selection of the Project manager. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series I: Engineering Sciences, 50(1), s. 144.
  4. Kasperek M., Szołtysek J. (2009). Projekty logistyczne w outsourcingu usług logistycznych (cz. 2). Logistyka, nr 1, s. 56.
  5. Shenhar A. J., Dvir D. (2008). Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami, Warszawa: APN Promise.
  6. Shenhar A.J., Levy O., Dvir D., Maltz A.C. (2001). Project success: a multidimensional strategic concept. Long Range Planning.
  7. Slevin D. P., Pinto J. K. (1991). Project Leadership: Understanding and Consciously Choosing Your Style. Project Management Journal, 22(1), s. 40.
  8. Witkowski J., Rodawski B. (2007). Pojęcie i typologia projektów logistycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 3, s. 2-6.
  9. Young T.L. (2006). Skuteczne zarządzanie projektami. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu