BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagodzińska Natalia (Auditor Wiodący Systemów Zarządzania - Firma doradczo-konsultingowa BTCH Gdańsk)
Title
Wpływ standardów zarządzania ISO na współczesne zarządzanie małą i średnią firmą
The Impact of Management Standards for the Modern Management of Small and Medium Business
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 250-254, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Systemy zarządzania, Normy ISO, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Management system, ISO International Standards, Small business
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Głównym celem publikacji jest pokazanie zmiany w podejściu małych i średnich firm do wdrażania i wdrożonych systemów zarządzania wg norm serii ISO. Zebrane wyniki wskazują na różne podejście do systemów zarządzania przez przedsiębiorców, w zależności od motywacji do wdrożenia lub utrzymywania systemu zarządzania wg. ISO. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the publication is to present changes in the approach of small and medium-sized businesses for the implementation and implemented management systems according to the standards of ISO. Gathered results demonstrate the different approach to management systems for businesses, depending on the motivation to implement or maintain a system of management by ISO. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Hańć, M., Recha, M. (1993). Globalne zarządzanie przez jakość, Problemy Jakości, 4.
  2. Jagodzińska, N. (2007). Skuteczność funkcjonowania systemów zarządzania jakością wg standardu ISO 9001:2000 w małych i średnich przedsiębiorstwach. Identyfikacja i doskonalenie. Rozprawa Doktorska Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański, Sopot.
  3. Piasecki, B. (2001). Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Warszawa-Łódź: PWN.
  4. Polski Komitet Normalizacyjny (1997). ISO 9000 dla Małych Firm. Metody postępowania. Poradnik Komitetu ISO / TC 176 Warszawa.
  5. www.iso.org/about-us.html (2017).
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu