BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubot Zdzisław (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Kwalifikacje prawne umowy o kierowanie komórką organizacyjną osoby prawnej
Legal Qualifications of an Agreement about Managing an Organisational Unit of a Legal Entity
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 8, s. 20-26, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Kontrakty kierownicze, Kadra kierownicza, Umowa o zarządzanie, Osoba prawna, Ubezpieczenia społeczne, Składki ubezpieczeniowe, Regulacje prawne
Managerial contract, Managerial staff, Management agreement, Legal entity, Social insurance, Insurance premium, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Umowa o kierowanie komórką organizacyjną osoby prawnej należy do kontraktów menedżerskich (umów o zarządzanie) stanowiących podstawę objęcia stanowiska w strukturze organizacyjnej osoby prawnej. Menedżer kierujący komórką organizacyjną osoby prawnej wykonuje czynności, uprawnienia i obowiązki przekazane (delegowane) przez organ zarządzający osoby prawnej i działa w imieniu tej osoby oraz na jej rzecz. Według autora umowę o kierowanie komórką organizacyjną osoby prawnej należy kwalifikować jako umowę podobną do kontraktu menedżerskiego w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a menedżera zarządzającego komórką organizacyjną osoby prawnej jako zleceniobiorcę w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (abstrakt oryginalny)

An agreement about managing an organisational unit of a legal entity belongs to managerial contracts (management agreements) which constitute the grounds for taking a position in the organisational structure of a legal entity. A manager managing an organisational unit of a legal entity performs actions, executes entitlements and obligations conveyed by the managing board of the legal entity, and acts in their name and for them. An agreement about managing an organisational unit of a legal entity should be classified as an agreement similar to a managerial contract in the understanding of Art. 13(9) of the Act on income tax, and the manager managing the unit of the legal entity as a contractor in the understanding of Art.6(1) item 4 of the Act on social insurance system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Czachórski, W. (1994). Prawo zobowiązań. Zarys wykładu. Warszawa.
 2. Gawlik, B. (1971). Pojęcie urnowy nienazwanej. Studia Cywilistyczne, XVIII.
 3. Gersdorf, M. (2002). Cechy charakterystyczne stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10).
 4. Gersdorf, M. (2013). Prawo zatrudnienia. Warszawa.
 5. Jończyk, J. (2017). Zatrudnienie i ubezpieczenie społeczne (zagadnienia prawne). Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).
 6. Kidyba, A. (1993). Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego. Warszawa.
 7. Klein, A. (1985). Charakter prawny organów osób prawnych. W: Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego. Warszawa.
 8. Kubot, Z (1999). Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej. Wrocław: Klemar.
 9. Kubot, Z. (1979). Regulaminy organizacyjne w zakładach pracy. W: Regulaminy i inne regulacje wewnątrzzakładowe w wielkich przedsiębiorstwach. Wrocław. Acta Universitatis Wratislaviensis, (476).
 10. Kubot, Z. (2003). Kontrakty menedżerskie - aspekty pojęciowe. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).
 11. Kubot, Z. (2006). Status kierownika działu personalnego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7).
 12. Kubot, Z. (2009). Kierownictwo zlecającego jako pojęcie prawne. W: Z. Góral (red.), Z problematyki współczesnego prawa pracy, Księga jubileuszowa Henryka Lewandowskiego. Warszawa.
 13. Kubot, Z. (2015). Kontrakty menedżerskie lekarzy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).
 14. Machnikowski, P. (2005). Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna. Warszawa.
 15. Opałek, K. Wróblewski, J. (1969). Zagadnienie teorii prawa. Warszawa.
 16. Płonka, E. (1984). Mechanizm łączenia skutków działań prawnych z osobami prawnymi na przykładzie spółek kapitałowych. Wrocław.
 17. Radwański, Z. (1977). Teoria umów. Warszawa.
 18. Radwański, Z. (1984). Prawo zobowiązań. Warszawa.
 19. Szydło, M. (2002). Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie. Przegląd Sądowy, (7-8).
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu