BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Escher Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Glińska-Neweś Aldona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Brzustewicz Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Znaczenie osobistych więzi partnerów relacji biznesowej na etapie jej kończenia
The importance of personal ties between business partners for the relationship ending
Source
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 269-283, tab., bibliogr. 24 poz.
Organization and Management
Keyword
Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Przedsiębiorstwo, Etyka biznesu
Enterprise-customer relationship, Enterprises, Business ethics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto rzadko opisywaną na gruncie polskich nauk o zarządzaniu tematykę kończenia relacji biznesowej. Głównym celem artykułu jest określenie roli, jaką w procesie kończenia relacji pełni więź osobista łącząca przedstawicieli organizacji. Dla realizacji tak określonego celu wykorzystano wyniki studiów literaturowych oraz wyniki badania jakościowego przeprowadzonego metodą indywidualnego niestandaryzowanego wywiadu pogłębionego z 16 menedżerami reprezentującymi cztery przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż w badanych podmiotach więź osobista nawiązana między pracownikami dwóch stron relacji jest zazwyczaj, choć nie zawsze, postrzegana jako istotny czynnik powstrzymujący decyzję o zakończeniu relacji biznesowej, a tym samym wspierający jej utrzymanie.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the process of business relationship ending, which is an issue rarely investigated in Polish management literature. The main aim of this contribution is to identify the role of interpersonal ties bonding organizational representatives in this process. To achieve it, the literature review has been made followed by analyses of a qualitative survey results. The survey was conducted with the use of semi-structured in-depth interview with 16 managers representing 4 enterprises operating in Poland. The results show that in the investigated organizations personal ties are seen usually, but not always, as a factor inhibiting a relationship ending, and thus supporting the relationship's maintenance.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alajoutsijärvi K., Möller K., Tähtinen J., Beautiful exit: How to leave your business partner, "European Journal of Marketing" 2000, Vol. 34, No. 11/12, pp. 1270-1289.
 2. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 3. Dwyer F. R., Schurr P. H., Oh S., Developing Buyer-Seller Relationships, "Journal of Marketing" 1987, Vol. 51, Issue 2, pp.11-27.
 4. Ford D., The Development of Buyer-Seller Relationships in Industrial Markets, "European Journal of Marketing" 1980, Vol. 14, Issue 5/6, pp. 339-353.
 5. Gedeon I. M., Fearne A., Poole N., The role of inter-personal relationships in the dissolution of business relationships, "Journal of Business & Industrial Marketing" 2009, Vol. 24, Issue 3/4, pp. 218-226.
 6. Glińska-Neweś A., Sudolska A., Escher I., Więzi osobiste jako komponent relacji biznesowych w ocenie reprezentantów polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, s. 140-149.
 7. Halinen A., Salmi A., Managing the informal side of business interaction: Personal contacts in the critical phases of business relationships, paper presented at the 17th IMP Conference, 9-11 September, Oslo, Norway,2001, pp. 1-20.
 8. Hallen L., Johanson M., Integration of relationships and business network development in the Russian transition economy, "International Marketing Review" 2004, Vol. 21, No. 2, pp. 158-171.
 9. Havila V., Holmlund-Rytkönen M., Strandvik T., Tähtinen J., Problematising the Phenomenon of Relationship Dissolution. The contribution of a Workshop, Oulu University Press, Oulu 2001.
 10. Havila V., Tähtinen J., The State of Empirical Business Relationship Ending Research, paper presented at the 27th IMP Conference, 30 August - 3 September, Glasgow, Scotland 2011, pp. 1-20.
 11. Hakansson H., Snehota I., Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London 1995.
 12. Ivanova-Gongne M., Culture in business interaction: An individual perspective. Empirical studies in Finnish-Russian business relationships, doctoral thesis, School of Business and Economics Abo Akademi University, Turku, Finland, 2014, pp. 1-93.
 13. Jansson, H. A., Johanson, M., Ramstrom, J. Institutions and networks: Business networks in the Chinese, Russian, and West-European institutional contexts, "Journal of Industrial Marketing Management" 2007, Vol. 36, No. 7, pp. 955-967.
 14. Marschan R., Welch D., Welch L., Control in Less-Hierarchical Multinationals: the Role of Personal Networks and Informal Communication, "International Business Review" 1996, Vol. 5, No. 2, pp. 137-150.
 15. Ring P. S., Van de Ven A. H., Developmental Processes of Cooperative Interorganizational Relationships, "Academy of Management Review" 1994, Vol. 19, No. 1, pp. 90-118.
 16. Salmi A., Corruption - do we skip unpleasant issues of business interaction?, paper presented at the 16th IMP Conference, 7-9 September, Bath, United Kingdom 2000, pp.1-8.
 17. Salmi A., Bäckman J., Personal Relations in Russian Business: Two Circles, [in:] Institutions and Post-Socialist Transition, R. Kosonen, A. Salmi (eds.), Publications of Helsinki School of Economics and Business Administration, Helsinki 1999, pp. 139-168.
 18. Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalnych, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005.
 19. Sudolska A., Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 20. Tähtinen J., The dissolution process of a business relationship. A case study from tailored software business, Publications of the Oulu University, Finland 2001, pp. 1-282.
 21. Tähtinen J., Halinen-Kaila A., The death of business triads. The dissolution process of a net of companies, paper presented at the 13th IMP Conference, 4-6 September, Lyon, France 1997, pp. 1-38.
 22. Tähtinen J., Havila V., Definitions of business relationship ending: a literature review, paper presented at the 29th IMP Conference, 30 August - 2 September, Atlanta, USA 2013, pp. 1-24.
 23. Weck M., Ivanova-Gongne M., The importance of cultural adaptation for the trust development within business relationships, "Journal of Business & Industrial Marketing" 2013, January, pp. 210-220.
 24. Zakrzewska-Bielawska A., Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 2, s. 3-8.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu