BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuca Radosław (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
Rola narzędzi IT w strategii zarządzania uczelnią wyższą
Importance of IT Solutions for Hei Strategic Management
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 147-157, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Technologia informacyjna, Zarządzanie szkolnictwem, Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie strategiczne
Information Technology (IT), Education management, Higher education, Strategic management
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zawarta jest analiza dokumentów strategicznych uczelni wyższych wykonana pod kątem zmiany sposobu zarządzania tego rodzaju instytucjami, opisana jest rola rankingów szkół wyższych w tym procesie oraz wskazane są istniejące oraz projektowane narzędzia komputerowe służące do kontroli danych zarządczych. Celem artykułu jest omówienie zastosowania narzędzi IT (standardowych oraz zindywidualizowanych) dedykowanych do gromadzenia oraz analizy danych zarządczych, w procesie zarządzania uczelnią wyższą. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the strategic documents of HEI (higher education institutions) in terms of the change in the management process of such institutions, describes the role of HEI rankings, identifies existing and planned IT tools as a necessary part of strategic management plan. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blicharz J. (red.), (2014), Zarządzanie szkołą wyższą, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/ 63587/Zarzadzanie_szkola_wyzsza.pdf, [20.02.2017].
  2. Delhaxhe A. (red.), (2009), Higher Education Governance in Europe: Policies, structures, funding and academic staff, Eurydice, Bruksela.
  3. Flis M.-J. (przew. zesp.), (2014), "Strategia Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2014-2020", http://www.uj.edu.pl/documents/10172/84593596/Strategia-Rozwoju- -UJ-2014-2020.pdf/f490b8e5-83f9-4509-9f9e-f88a1d89bd3c, [20.02.2017].
  4. Gawroński R. (przew.), (2011), "Strategia rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020", Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
  5. Kopcewicz G., (2016), Akademicka Platforma Czasopism jako nowoczesne forum wymiany myśli naukowej, "AUNC Zarządzanie", XLIII, nr 1/2016. http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ ZARZ.2016.007, [20.02.2017].
  6. Leja K., (2013), Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
  7. Schroeder W. (przew.), (2013), Strategia rozwoju uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019, https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/239755/STRATEGIA- ROZWOJU-UAM_NOWELIZACJA.pdf, [20.02.2017].
  8. du Valla M. (red.), (2010), Modele zarządzania uczelniami w Polsce, UJ Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/bdfa51cb239812bbeac12dfa59be461c. pdf, [20.02.2017].
  9. Strony internetowe Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz innych uczelni wymienianych w artykule.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.026
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu