BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Króliczek Sławomir (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego)
Title
Obecność misji oraz wizji przedsiębiorstwa na stronach www wybranych firm z rankingu Diamenty Forbes 2017
Presence of the Mission and Vision of the Company on the Websites of the Selected Business from Forbes 2017 Diamond Ranking
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 159-169, rys., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Misja przedsiębiorstwa, Wizja przedsiębiorstwa, Ranking przedsiębiorstw
Enterprise mission, Company vision, Ranking of companies
Note
JEL Classification: L 19, M31,
streszcz., summ.
Abstract
Wizja oraz misja firmy stanowią wyróżnik wobec konkurencji, którego nie da się łatwo kopiować. Utrzymywanie wysokiego stopnia konkurencyjności we współczesnym świecie wymaga, oprócz dobrych strategii biznesowych, nieustannej innowacyjności oraz elastyczności, także oparcia wszelkich działań i procesów o twardy kręgosłup wartości, który niejako stanowi konstytucję przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przegląd stron www wybranych za pomocą próby reprezentatywnej przedsiębiorstw z listy Diamenty Forbes 2017 i stwierdzenie czy na w/w znajduje się opis misji lub/oraz wizji przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The vision and mission of the company is a competitive advantage that can not be easily copied. Maintaining a high degree of competitiveness in today's world requires, in addition to good business strategies, continuous innovation and flexibility, also the backbone of all activities and processes which constitutes a constitution of the company. The purpose of this article is to review the websites chosen by representative sample companies from the Forbes Diamonds list 2017 and to determine whether the above pages contain a description of the mission and/or vision of the company. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buczkowska A. (2012), Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 684.
 2. Czubała A. (2013), Misje polskich eksporterów, "Marketing i Rynek", nr 2.
 3. Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 4. http://www.bisnode.pl [11.02.2017].
 5. http://www.diamenty.forbes.pl [11.02.2017].
 6. http://www.losowe.pl [11.02.2017].
 7. http://stat.gov.pl [21.03.2017].
 8. http://www.statystyka.az.pl [11.02.2017].
 9. Jagielski W. (2014), Misja jako cel kierunkowy przedsiębiorstw w branży piekarniczej "AUNC Zarządzanie" XLI, nr 2(2014).
 10. Janasz W. (2009), Wizja strategiczna i misja w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 12.
 11. Obłój K. (1998), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 12. Stabryła A. (2005), Zarządzanie w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.027
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu