BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsiorowski Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kuszewski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
O poszukiwaniu funkcji użyteczności gospodarstwa domowego
On Searching the Houshold Utility Function
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 65-74, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Keyword
Funkcja użyteczności, Wyniki badań, Gospodarstwa domowe
Utility functions, Research results, Households
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest identyfikacja procesu kształtowania preferencji w gospodarstwie domowym, prowadzącego do wyboru między wydatkami na konsumpcję, w podziale na grupy dóbr i usług, a oszczędnościami. Na podstawie danych z badań budżetów gospodarstw domowych podjęto próbę konstrukcji funkcji użyteczności gospodarstwa domowego. Zbadano alternatywnie liniową oraz potęgową funkcję użyteczności. Klasyczne podejście skonfrontowano z wynikami modelowania użyteczności gospodarstwa domowego w sieciach neuronowych. Otrzymane wyniki wspomagają budowę modelu reprezentatywnego gospodarstwa domowego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an estimation of household utility function elasticity with linear regression, power regression, and with neural networks. The results obtained by the two methods are not similar, however the neural networks allow for more flexibility in defining relationship between the variables influencing preferences of households. The elasticities were estimated on the panel dataset from over 4ths households budgets from year 2002. (original abstract)(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 1992-2001, Informacje i opracowania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, GUS, Warszawa 2002.
 2. Budżet czasu ludności 1 VI 2003 - 31 V 2004, Studia i Analizy Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2005.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2002 r., Informacje i Opracowania Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2003.
 4. Gąsiorowski P., Identyfikacja problemów optymalizacyjnych z wykorzystaniem sieci neuronowych, praca doktorska, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 5. Gąsiorowski P., Kuszewski Т., Mikroekonomiczne zadanie wyboru konsumenta - próba weryfikacji empirycznej, [w:] Metody i zastosowania badań operacyjnych, Katowice 1997, s. 257-267.
 6. Gąsiorowski P., Kuszewski Т., Symulacja zachowań gospodarstw domowych, badania statutowe 03/S/0060/04 Instytutu Ekonometrii, SGH, Warszawa 2004a.
 7. Gąsiorowski P., Kuszewski Т., Wielowarstwowe sieci neuronowe w modelowaniu funkcji preferencji" [w:] Metody i zastosowania badań operacyjnych '04, s. 99-110, Katowice 2004b.
 8. Gąsiorowski P., Kuszewski Т., Modelowanie preferencji konsumenta w symulacyjnych modelach stosowanej równowagi ogólnej, "Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej", Wrocław 2004, s. 99-114.
 9. Knudsen M.B., i in., Danish Rational Economic Agents Model - DREAM, Statistics Denmark, http://www.dst.dk/, czytane w marcu 2005.
 10. Shoven J.B., Whalley J., Applying General Equilibrium, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 11. Modha D.S., Hecht-Nielsen R., Multilayer Functionals, [w:] Mathematical Approaches to Neural Networks, North Holland, Amsterdam 1993.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu