BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jóźwiak Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie programowania genetycznego do generowania sygnałów kupna - sprzedaży instrumentów finansowych
Generating Financial Trading Rules with Genetic Programming
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 103-110, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Keyword
Programowanie genetyczne, Papiery wartościowe, Obrót papierami wartościowymi
Genetic programming, Securities, Securities trading
Note
summ.
Abstract
Powszechnie znaną wśród inwestorów na rynkach finansowych strategią inwestycyjną jest długoterminowa strategia "kup i trzymaj". Alternatywne wobec niej metody analizy technicznej są bardziej dynamiczne i generują sygnały kupna i sprzedaży oparte na krótkoterminowych fluktuacjach cen. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu wykorzystania programowania genetycznego do automatycznego generowania sygnałów kupna i sprzedaży papierów wartościowych. (...) Artykuł jest próbą zastosowania programowania genetycznego do wygenerowania reguł technicznych dla wybranych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W analizie nie dopuszczono krótkiej sprzedaży i nie ujęto kosztów transakcyjnych. (fragment tekstu)

Technical analysis is aimed at devizing trading rules capable of exploiting short-term fluctuations on the financial markets. This market timing approach may be a profitable alternative to the buy-and- hold approach. This paper presents generating short-term trading rules on the stock market with genetic programming. Computational results, based on historical pricing data, for 4 Polish companies listed on the Warsaw stock exchange market are included. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aleksander S.S., Price Movements in Speculative Markets: Trends of Random Walk, [w:] The Random Character of Stock Market Prices, red. Cootner P.H., MIT Press, Cambridge 1964.
 2. Brock W., Lakonishok J., LeBaron B., Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns, "Journal of Finance" 1992 nr 47.
 3. Chen S-H., Yeh C-H., Toward a Computable Approach to the Efficient Market Hypothesis: an Application of Genetic Programming, "Journal of Economic Dynamic and Control" 1996 nr 21.
 4. Fama E., Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance" 1970 nr 39.
 5. Holland J.H., Adaptation in Natural and Artificial Systems, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1975.
 6. Jensen M., Bennington G., Random Walks and Technical Theories: Some Additional Evidences, "Journal of Finance" 1970 nr 25.
 7. Koza J.R., Genetic Programming - On programming Computers by Means of Natural Selection, MIT Press, Cambridge, 1992.
 8. Neely C., Weller P., Technical Trading Rules in the European Monetary System, "Journal of International Money and Finance" 1999 nr 18.
 9. Neely C., Weller P., Dittmar R., Is Technical Analysis in the Foreign Exchange Market Profitable? A Genetic Programming Approach, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1997 nr 32.
 10. Potvin J., Soriano P., Vallee M., Generating Trading Rules on the Stock Markets with Genetic Programming, "Computers and Operations Research" 2004 vol. 31 nr 7.
 11. Pruit S.W., White R.E., The CRISMA Trading System: Who Says Technical Analysis Can 7 Beat the Market? "Journal of Portfolio Management" 1988 nr 14.
 12. Sweeney R.L., Beating the Foreign Exchange Market, "Journal of Finance" 1986 nr 14.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu