BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kośny Marek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Koncepcja zdolności podatkowej i jej wpływ na kształt systemu podatkowego
Concept of Fiscal Capacity and its Consequences for the Form of the Tax System
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 132-142, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Keyword
System podatkowy, Zobowiązania podatkowe
Tax system, Tax liabilities
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowane w artykule rozważania wskazują na możliwe kierunki analizy systemu podatkowego w zakresie jego zgodności z koncepcją zdolności podatkowej. Przedstawione wyniki dotyczą jedynie pewnych wybranych aspektów koncepcji zdolności podatkowej - związanych jednak z zasadą sprawiedliwości zarówno pionowej, jak i poziomej. Umożliwiają one ogólną ocenę - z punktu widzenia analizowanych aspektów - polskiego systemu podatkowego. (fragment tekstu)

The principle of fiscal capacity, strictly related to the concept of fiscal equity, postulates adjustments of tax burdens to the situation of the taxpayer. This adjustment takes into account two aspects of equity - principles of vertical and horizontal equity. The first one is concerned with growth of tax burdens along with increase in fiscal capacity. The second one postulates "equal treatment of equals". In terms of both principles, being a concretization of fiscal capacity principle, the aim of the paper is the analysis of their consequences for the shape of tax system. From the point of view of vertical equity there will be presented an analysis of the legitimacy of tax progression in the personal income tax. In the context of horizontal equity there will be made a trial of taking into account the taxpayers' family structure - that could be seen as one of the most important factors influencing fiscal capacity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ebert U., Lambert P.J., Horizontal Equity and Progression when Equivalence Scales are not Constant, "The University of York Discussion Paper" 2002 nr 2.
 2. Ebert U., Moyes P., Consistent Income Tax Structures when Households are Heterogenous, "Journal of Economic Theory" 2000 vol. 90, s. 116-130.
 3. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 4. Hall R.E., Rabushka A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 5. Kakwani N., Lambert P.J., On Measuring Inequality in Taxation: a New Approach, "European Journal of Political Economy" 1998 vol. 14, s. 369-380.
 6. Kot S. M., Ekonometryczne modele dobrobytu, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 7. Lambert P.J., The Distribution and Redistribution of Income, Manchester University Press, Manchester 2001.
 8. Mirrlees J. A., An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation, "Review of Economic Studies" 1971, s. 175-208.
 9. Sen A.K., On Economic Inequality, Oxford University Press, Oxford 1973.
 10. Slesnick D., Empirical Approaches to Measurement of Welfare, "Journal of Economic Literature" 1998 vol. 36, s. 2108-2165.
 11. Vernizzi A., Monti M., Horizontal Equity and Taxation, niepublikowany tekst roboczy, 2005.
 12. Wysokość i struktura minimum egzystencji w 2001 roku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001 (dostępne pod adresem: http://www.ipiss.com.pl/teksty/egzystencja2001.html, 01.10.2005).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu