BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Masłowski Michał (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Nowiński Marek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Test 'White's Reality Check' jako metoda weryfikacji automatycznych systemów transakcyjnych
Effectiveness' Verification of Mechanical Transactions Systems Using Whites's Reality Check
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 154-162, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Keyword
Systemy transakcyjne, Wyniki badań, Badania operacyjne, Metody samowsporne
Transaction systems, Research results, Operations research, Bootstrap
Note
summ.
Abstract
Budowanie modeli inwestycyjnych, wykorzystujących w swej konstrukcji osiągnięcia analizy technicznej, generujących sygnały kupna-sprzedaży instrumentów finansowych na rynku kapitałowym nieodłącznie wiąże się z problemem określanym jako efekt data-snooping. Występuje on wtedy, gdy dobry wynik systemu inwestycyjnego powstaje dzięki szczęściu w doborze parametrów, a nie w wyniku faktycznej siły prognostycznej budowanego modelu. Efekt data-snooping najczęściej pojawia się w momencie, gdy zestaw danych używanych do opracowania modelu inwestycyjnego jest używany wielokrotnie, zarówno podczas konstruowania modelu, jak i na etapie jego weryfikacji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych metod weryfikacji występowania efektu data-snooping, a także szczegółowe omówienie jednej z nich, znanej jako White's reality check, na przykładzie z wykorzystaniem danych pochodzących z polskiego rynku kapitałowego. (fragment tekstu)

The article presents a few methods of effectiveness' verification of mechanical transactions systems. These methods are divided into two parts. The first class of methods is based on assumption that different data are used to build and test system and different to verify its effectiveness. The second class of methods are based on bootstrap approach proposed by Brock [1992]. One of the variants of that method was proposed by White [2000] and is known as White's Reality Check test. This test is presented in details. The paper is exemplified by data from the Polish Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Brock W., Lakonishok J., LeBaron В., Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns, "The Journal of Finance" 1992 vol. 47, Issue 5 (December), s. 1731-1764.
 2. Diebold F., Mariano R., Comparing Predictive Accuracy, "Journal of Buisness and Economic Statistic" 1995 nr 13, s. 253-265.
 3. Femandez-Rodriguez F., Sosvilla-Rivero S., Andrada-Felix J., Technical Analysis in the Madrid Stock Exchange, Fundacion Eswdios de Economia Aplicada, Documento de Trabajo 99-05, 1999.
 4. Hsu P., Kuan C., Re-examining the Profitability of Technical Analysis with White 's Reality Check and Hansen 's SPA Test, 2005.
 5. Isakov D., Hollistein M., Application of Simple Technical Trading Rules to Swiss Stock Prices: Is it Profitable?, International Center for Financial Asset Management and Engineering, Research Paper nr 2, 1998.
 6. Kwon K., Kish R.J., Technical Trading Strategies and Return Predictability: NYSE, "Applied Financial Economics" 2002 nr 12, s. 639-653.
 7. Politis D.N., Romano J.P., The Stationary Bootstrap, "Journal of the American Statistical Association" 1994 vol. 89 nr 428, s. 1303-1313.
 8. Ratner M., Leal R., Test of Technical Trading Strategies in the Emerging Equity Markets of Latin America and Asia, "Journal of Banking and Finance" 1998.
 9. Schwager J., Analiza techniczna rynków terminowych. Wig-press, Warszawa 2002.
 10. Skouras S., Financial Returns and Efficiency as seen by an Artificial Technical Analyst, 1998.
 11. Sullivan R. Timmermann A., White H., Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap, "Journal of Finance" 1999 vol. 54, s. 1647-1691.
 12. Sullivan R., Timmermann A., White H., Scientific Progress with Data Sharing, "International Journal of Forecasting" 2003 nr 19, s. 217-228.
 13. Tharp V., Giełda, wolność i pieniądze, Wig-press, Warszawa 2000.
 14. Qi M., Wu Y., Technical Trading-rule Profitablility, Data-Snooping and Reality Check. Evidence from the Foreign Exchange Market. 2001.
 15. West K., Asymptotic Inference about Predictive Ability, "Econometrica" 1996 vol. 64, s. 1067-1084.
 16. White H., A Reality Check for Data Snooping, "Econometrica" 2000 vol. 68 nr 5, s. 1097-1126.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu