BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurkiewicz Mariusz (Politechnika Wrocławska), Wawrzynowski Piotr (Politechnika Wrocławska)
Title
Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa - zastosowanie metod analizy czasu przeżycia
The Risk of Company's Bankruptcy - Usage of the Survival Models
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 163-173, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Keyword
Upadłość przedsiębiorstwa, Szacowanie ryzyka, Analiza przeżycia
Enterprise bankruptcy, Risk estimating, Survival analysis
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest adaptacja metod analizy czasu przeżycia przedsiębiorstw do badania ryzyka upadłości na przykładzie firm polskich zakwalifikowanych do sektora budowlanego. Dodatkowo zrealizowano badania porównawcze trafności prognoz otrzymanych w wyniku stosowania różnych modeli probabilistycznych. (fragment tekstu)

The article shows the use of Cox hazard model over the real data. The authors compared the efficiency of prediction of Cox model with the results from logit model and discrimination analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Aczel D. A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
  2. Altman D.G., Practical Problems in Fitting a Proportional Hazards Model to Data with Updated Measurements of the Covariates, "Statistics in Medicine" 1994 vol. 13, s. 301-341.
  3. Chow C.G., Ekonometria, PWN, Warszawa 1995.
  4. Cox D.R., Regression Models and Life Tables (with discussion), "Journal of Royal Statistical Society" Seria В 1972 vol. 34, s. 187-220.
  5. Cox D.R., Partial Likelihood, "Biometrika" 1975 vol. 62, s. 269-276.
  6. Cox D.R., Oakes D., Analysis of Survival Data, Chapman and Hall, London 1984.
  7. Gruszyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Warszawa 2002.
  8. Kaplan E.L., Meier P., Nonparametric Estimation from Incomplete Observations, "Journal of American Statistical Association" 1958, vol. 53, s. 457-481.
  9. Stanisz A., Biostatystyka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu