BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peternek Piotr (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Zastosowanie wybranych metod graficznych do konstrukcji planów eksperymentu
Application of Some Graphical Methods for Construction of Experimental Plans
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 206-219, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Keyword
Eksperyment badawczy, Metoda graficzna
Scientific experiment, Graphical method
Note
summ.
Abstract
Metoda grafów wspomagających jest bardzo dobrą alternatywą dla badaczy, dla których metody Taguchiego powstałe na gruncie praktyki wydają się niedostatecznie umocowane na klasycznej teorii planowania eksperymentów. Metoda Wu i Chena jest szczególnie interesująca e przypadku konstrukcji planów eksperymentów dla czynników znajdujących się wyłącznie na dwóch poziomach. W przypadku planów eksperymentów tworzonych dla czynników znajdujących się na różnej liczbie poziomów pozytywne własności metody grafów wspomagających ulegają znacznemu zmniejszeniu. (fragment tekstu)

In construction of fractional factorial experimental plans prior knowledge or experience can suggest which effects should be estimated unconfounded with any main effect or interaction. Very useful to obtain such plans could be graphical techniques. The article presents two graphical methods of construction plans: linear graphs proposed by Taguchi and graph aided method suggested by Wu and Chen. Both methods were compared on example. The author indicated additional possibility of modification graph aided method to achieve plans with multilevel factors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Addelman S., Orthogonal Main-effect Plans for Asymmetrical Factorial Experiments, "Technometrics" 1962 vol. 4, s. 21-46.
 2. Fries A., Hunter W.G., Minimum Aberration 2k-p Designs, "Technometrics" 1980 vol. 22, s. 601-608.
 3. Hedayat A.S., Sloane N.J.A., Stufken J., Orthogonal Array: Theory and Applications, Springer-Verlag New York 1999.
 4. Logothesis N., Wynn H.P., Quality through Design, Clarendon Press, Oxford 1989.
 5. Mańczak K., Technika planowania eksperymentu, WNT, Warszawa 1976.
 6. Montgomery D.C., Design and Analysis of Experiments, J. Wiley, New York 1997.
 7. Phadke M.S., Quality Engineering Using Robust Design, Prentice Hall, Englewood Cliff 1989.
 8. Taguchi G., System of Experimental Design, UNIPUB, New York 1987.
 9. Wawrzynek J., Statystyczne planowanie eksperymentów w zagadnieniach regresji w warunkach malej próby, Wyd. AE, Wrocław 1993.
 10. Wu C.F.J., Chen Y., A Graph-aided Method for Planning 2-level Experiments when Certain Interactions are Important, "Technometrics" 1992 vol. 34, s. 162-175.
 11. Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, red. E. Konarzewska-Gubała, Wyd. AE, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu