BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rośczak Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zagnieżdżony algorytm ewolucyjny
Embedded Evolutionary Algorithm
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 232-243, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Keyword
Algorytmy, Algorytmy genetyczne
Algorithms, Genetic algorithms
Note
summ.
Abstract
Algorytmy ewolucyjne są skutecznymi narzędziami optymalizacji, opartymi na teorii ewolucji oraz zasadach doboru naturalnego. Wykorzystanie typowego algorytmu genetycznego wiąże się z koniecznością określenia wartości szeregu parametrów związanych z poszczególnymi operatorami. Wspomniane parametry w wydatny sposób wpływają na efektywność procesu optymalizacji. Ich wartości dobierane są na podstawie zaleceń pochodzących z wyników badań lub za pomocą metody prób i błędów. Wykorzystanie algorytmu genetycznego do optymalizacji parametrów działania innego algorytmu ewolucyjnego wydaje się naturalną konsekwencją dążenia do zalgorytmizowania procesu wyznaczania wartości parametrów oraz w konsekwencji znacznego podniesienia jego wydajności. Tradycyjny algorytm genetyczny posiada także szereg innych niekorzystnych właściwości określanych zazwyczaj jako jego cechy, a nie wady. Analiza sposobu jego działania oraz propozycje ewentualnych usprawnień są dodatkowym motywem dla poszukiwania nowych, wydajniejszych odmian algorytmów ewolucyjnych. (fragment tekstu)

The article presents the optimization problem of evolutionary algorithms execution parameters. In embedded evolutionary algorithm execution parameters of primary algorithm are optimized by secondary algorithm. It allows to avoid situation where arbitrary choice of algorithm execution parameters delays search process of optimal solution or prevents finding acceptable solution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Goldberg E.D., Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, tłum. K. Grygiel, WN-T, Warszawa 2003.
  2. Inteligentne systemy w zarządzaniu, red. J.S. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Mitchell М., An Introduction to Genetic Algorithms, The MIT Press, London 1999.
  4. Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, tłum. Z. Nahorski, WN-T, Warszawa 2003.
  5. Rutkowska D., Rutkowski L., Piliński M., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu