BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Grzegorz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie map cech Kohonena we wstępnej analizie danych
The Use of Kohonen's Self Organizing Maps in Exploratory Data Analysis
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 255-265, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Keyword
Analiza danych, Mapa samoorganizująca
Data analysis, Self-Organizing Maps (SOM)
Note
summ.
Abstract
Termin wstępna analiza danych (exploratory data analysis - EDA) po raz pierwszy użyty w 1977 r. przez J. Tukeya oznacza wykorzystanie różnych technik analizy danych, zwłaszcza graficznych, w celu umożliwienia "wglądu w dane", odkrycia ukrytych w nich struktur, wyznaczenia istotnych zmiennych, detekcji obserwacji nietypowych. Wstępną analizę danych stosuje się od pewnego czasu w procesie zgłębiania danych (data mining), będącego elementem pozyskiwania wiedzy z baz danych (knowledge discovery in databases - KDD). Z powodu ogromnej ilości danych zastosowanie metod statystycznej analizy danych SAD jest wówczas utrudnione. Stosuje się je zazwyczaj w celu weryfikacji wyników otrzymanych po przeprowadzeniu wstępnej analizy. (fragment tekstu)

This paper describes some differences between Exploratory Data Analysis and Statistical Data Analysis. The advanced projection technics of Kohonen's Self Organizing Maps is used for measuring the life quality in Polish districts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kaski S., Data Exploration Using Self-organizing Maps, PhD thesis, Helsinki University of Technology, Helsinki 1997.
  2. Kohonen Т., Self-organization and Associative Memory, Springer Verlag, Berlin 1989.
  3. Tarczyński G., Wykorzystanie map cech (SOM) i odwzorowania Sammona do prezentacji wielowymiarowych danych ekonomicznych, [w:] Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii, Wyd. AE, Wroclaw 2003, s. 245-253.
  4. Vesanto J., SOM-based Data Visualization Methods, "Intelligent Data Analysis" 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu