BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźbik Paweł (Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania)
Title
CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej
CSR 2.0 as a Tool of Changes In Sports Organization
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 177-185, tab., bibl.9 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Społeczeństwo informacyjne
Social Responsibility, Information society
Note
JEL Classification: L83 , M14
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja społecznej odpowiedzialności w tradycyjnym rozumieniu (CSR 1.0) w organizacjach sportowych straciła swoją efektywność i koniecznością stało się poszukiwanie nowych rozwiązań, które będą pozwalały równoważyć cele sportowe z ekonomicznymi i społecznymi. Nowa koncepcja CSR 2.0, zaproponowana przez W. Vissera wydaje się słusznym kierunkiem, pozwalającym budować silne i trwałe relacje z kluczową grupą interesariuszy z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.(abstrakt oryginalny)

The concept of social responsibility in the traditional sense (CSR 1.0) in sports organizations, has lost its effectiveness and the need to become a search for new solutions, which will allow to balance the objectives of sport with the economic and social. A new concept of CSR 2.0, proposed by W. Visser seems to be the right approach, allowing to build strong and lasting relationships with key stakeholder group for the benefit of all stakeholders.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Comporek, M. (2015). Sport Corporate Responsibility jako cel funkcjonowania klubów piłkarskich. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 13 (1).
  2. Gasiński, T. (2011). Praktyczne narzędzia w budowaniu efektywnego dialogu. Warszawa: Wyd. HBR, Odpowiedzialny biznes 2011 - CSR 2.0.
  3. Gonciarski, W. (2012). Organizacja 2.0: Mit, realność czy konieczność? Współczesne Zarządzanie, 3.
  4. ISO 26000 (2010). Pobrano z: http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000.
  5. Kuźbik, P. (2015). Zarządzanie klubem sportowym w warunkach kryzysu. Marketing i Rynek, 5.
  6. Kuźbik, P. (2016). Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym. Ekonomiczne Problemy Usług, 123.
  7. McAfee, A. (2011). Firma 2.0. Gliwice: Wolters Kluwer Polska.
  8. Polski Komitet Normalizacyjny (2012). ISO 26000. Pobrano z: http://www.pkn.pl/.
  9. Visser, W. (2010). CSR 2.0. W: M. Pohl, N. Tolhurst, Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully. Pobrano z: www.odpowiedzialnybiznes.pl.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu