BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzek Edyta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rynek polskich jabłek w latach 2013-2015 a wprowadzone embargo rosyjskie w kontekście sytuacji ekonomicznej sadowników
Polish Apple Market in 2013/2015 and the Imposed Russian Embargo in the Context of Economic Situation of the Fruit-Growers
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 357-370, wykr., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Transakcje eksportowo-importowe, Ograniczenia w handlu zagranicznym, Eksport, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze
Export-import transactions, Restrictions on foreign trade, Export, Agri-food company
Note
streszcz., summ.
Country
Rosja
Russia
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę zobrazowania Państwa Polskiego jako czołowego producenta jabłek na świecie oraz o istotnych więziach gospodarczych z Federacją Rosyjską we wskazanym obszarze. Wprowadzone z dniem 7 sierpnia 2014 roku embargo m.in. na produkty rolno-spożywcze w sposób bezpośredni przełożyło się na pogorszenie sytuacji ekonomicznej sadowników. W niniejszym studium zaprezentowano wyniki przeprowadzonego wywiadu z kilkudziesięcioma sadownikami z powiatu grójeckiego oraz zmian jakie zostały zaobserwowane przed i po wprowadzeniu restrykcji gospodarczych przez Kreml. Ponadto podjęto próbę oceny sytuacji ekonomicznej sadowników na podstawie przebadanej grupy.(abstrakt oryginalny)

This study undertakes to depict Poland as the world's leading producer of apples, as well as to describe the significant economic ties with the Russian Federation in the indicated area. Embargo imposed on the 7th of August 2014 for, among others, agricultural and food products, had a direct impact on deterioration of economic situation of the fruit-growers. This study presents results of interviews conducted with several dozen of fruit-growers from the Grójec district, together with the changes that have been observed before and after the introduction of economic restrictions by Kremlin. It also attempts to assess the economic situation of the fruit-growers based on the surveyed group.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Główny Urząd Statystyczny, 2015, Rocznik statystyczny rolnictwa 2014.
 2. Główny Urząd Statystyczny, 2016, Rocznik statystyki międzynarodowej 2015.
 3. Główny Urząd Statystyczny, 2010, Rocznik statystyki międzynarodowej 2009.
 4. Marciniak Stanisław. 2007. Marko- i mikroekonomia: Podstawowe problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Wojciechowski Andrzej, Wojciechowska Natalia. 2015. Ocena efektywności przechowywania jabłek na przykładzie rozwiązań stosowanych w powiecie grójeckim. logistyka nr 2/2015.
 6. Zielińska-Głębocka Anna. 2012. Współczesna gospodarka światowa: Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 7. [www 1] http://www.bankier.pl (dostęp: 1.03.2016).
 8. [www 2] http://rme.cbr.net.pl (dostęp: 11-15.02.2016).
 9. [www 3] http://stat.gov.pl (dostęp: 10.02.2016).
 10. [www 4] http://www.akcjonariatobywatelski.pl (dostęp: 10.02.2016).
 11. [www 5] http://www.bigchina.pl (dostęp: 10.02.2016).
 12. [www 6] http://www.ekonomia.rp.pl (dostęp: 01-06.02.2016).
 13. [www 7] http://www.e-sadownictwo.pl (dostęp: 29.02.2016).
 14. [www 8] http://www.fresh-market.pl (dostęp: 01-15.02.2016).
 15. [www 9] http://www.minrol.gov.pl (dostęp: 10-20.02.2016).
 16. [www 10] https://pfpz.pl (dostęp: 10.03.2016).
Cited by
Show
ISSN
1644-888X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu