BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubański Mariusz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Ambrożko Dariusz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, absolwent)
Title
Obsługa klienta w ośrodku pomocy społecznej
Customer Service at a Social Welfare Center
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 377-387, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Standardy, Obsługa klienta, Pomoc społeczna, Regulacje prawne
Standards, Customer service, Social assistance, Legal regulations
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W artykule przedstawiono przegląd procesu obsługi klienta na przykładzie jednego z ośrodków pomocy z społecznej. Dokonana została analiza istniejących standardów w zakresie ich realizacji oraz możliwości ich ewentualnej poprawy. (abstrakt oryginalny)

The article presents an overview of the customer service process at the example of one of the social welfare centers. An analysis of existing standards in their implementation and possibilities of their possible improvement was carried out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Borkowski, Ł., Krajewski, R., Szymański, S. (2007). Komentarz do ustawy o pomocy społecznej wraz ze zbiorem przepisów wykonawczych. Kutno: Leges.
 2. Człowiekowska, J. (2011). Czas w materialnym prawie administracyjnym. Warszawa: C.H. Beck.
 3. Hojda, S. (2010). Przepisy przejściowe w prawie administracyjnym. Wrocław: Profil.
 4. Kamiński, M. (2011). Prawo administracyjne intertemporalne. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Kiełkowski, T. (2012). Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 6. Leoński, Z. (2006). Materialne prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 7. Nitecki, S. (2008). Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 8. Pietrzykowski, T. (2003). Temporalny zakres obowiązywania prawa. Państwo i Prawo (4).
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25.06.2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 z póź.zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2011 r. Nr 27; Poz. 138).
 11. Sierpowska, I. (2012). Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 12. Ustawa o opiece społecznej z dnia 16 sierpnia 1923 r.
 13. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r.
 14. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 15. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 16. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
 17. http://www.mops.bip.wizja.net/index.php?module=articleview&cid=2 (05.05.2016).
 18. http://www.mops.bip.wizja.net/index.php?module=categoryview&cid=64 (26.04.2016).
 19. http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/pomoc-spoleczna/ (01.03.2016).
 20. http://www.mup.pomocprawna.info/mup_document,40.html (20.12.2015).
 21. http://www.nf.pl/manager/standardy-obslugi-klienta,,12613,68 (15.12.2015).
 22. https://www.mops.bip.wizja.net (28.04.2016).
 23. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna (28.02.2016).
 24. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/kryteria-przysnawania-swiadczen/ (24.04.2016).
 25. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/kontrakt-socjalny (28.02.2016).
 26. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/system-pomocy-spolecznej-w-polsce z dnia (25.02.2016).
 27. https://www.pfron.org.pl/ftp/publikacje/Informator_dla_osob_niepelnosprawnych_2015.pdf (05.05.2016).
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu