BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zarządzanie ryzykiem wynagradzania pracowników
Staff Remuneration Risk Management
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 411-425, tab., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Ryzyko, Wynagrodzenia, Zarządzanie ryzykiem
Risk, Remuneration, Risk management
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Celem publikacji jest pokazanie, iż ryzyko wynagradzania pracowników stanowi nie tylko ryzyko funkcyjne, ale może być również powiązane z innymi grupami i rodzajami ryzyka personalnego. Dalszy cel to identyfikacja egzo- i endogenicznych źródeł tego ryzyka, a także ilustracja wykorzystania metody FMEA do zarządzania nim. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show that the risk of rewarding employees is not just a function risk but may also be related to other groups and types of personal risk. A further objective is the identification of exogenous and endogenous sources of the risk, as well as the illustration of the use of FMEA method to manage it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2009). Zarządzanie wynagrodzeniami. Kraków: Wolters Kluwer Business.
 2. Bochniarz P., Gugała K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: Poltext.
 3. Bludnik I. (2006). Neokeynesowski model "bumelanta" jako teoria niedobrowolnego bezrobocia. W: D. Kopycińska (red.), Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Borkowska S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 5. Borkowska S. (2001). Wynagrodzenia w nowej gospodarce. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6.
 6. Borkowska S. (2004). Wynagrodzenia - rozwiązywanie problemów w praktyce. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 7. Bruehwiler B. (2007). Risikomanagement als Führungsaufgabe. Unter Berücksichtigung der neusten Internationaler Standardisierung. Bern-Stuttgart-Wien: Haupt Verlag.
 8. Buchelt B. (2011). Tendencje wynagrodzeń na rynku pracy. W: A. Pocztowski (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 9. Dudek J. (2014). Relacje rodzajów ryzyka personalnego i komponentów postaw temporalnych w środowisku pracy. W: A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, J. Dudek, Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego. Warszawa: Difin.
 10. Flamholtz E.G. (1985). Human Resource Accounting. Advances in Concepts, methods, and applications, Boston.
 11. Jacukowicz Z. (2001). Skuteczny system wynagradzania w firmie. Gdańsk: ODDK.
 12. Jacukowicz Z. (1999). Systemy wynagrodzeń. Warszawa: Poltext.
 13. Kierner G. (2008). Bezpieczeństwo osobowe. W: I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Warszawa: C.H. Beck.
 14. Kloti L. (2008). Personalrisiken. Qualitative and quantitative Ansätze für das Management von Personalriskien. Haupt Berge.
 15. Kobi J.M. (2012). Personalrisikomanagement. Strategien zur Steigerung des People Value. Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler.
 16. Kraj-Gabryś I. (2009). Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej. W: T. Bernat (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki. Szczecin: Print Group, Uniwersytet Szczeciński.
 17. Krajewski A. (2007). Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Lawler E.E. (1990). Strategic Pay. Aligning Organizational Strategies and Pay systems. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
 19. Lipka A. (2001). Logistyka personalna. Temporalne, kosztowe i jakościowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Bydgoszcz: Oficyna Ekonomiczna Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 20. Lipka A. (2002). Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Poltext.
 21. Lorenc A. (2014). Zarządzanie wiekiem jako element funkcji personalnej. Politechnika Wrocławska. Wydział Informatyki i Zarządzania, rękopis.
 22. Malara Z., Kroik J. (2016). Zjawisko zatrudnienia pracowników 50+ w ocenie kadry menedżerskiej. Ustalenia z badań. W: H. Czubasiewicz, P. Grajewski i J. Waśniewski (red.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku. Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 23. Myszewski J.M. (2005). Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością. WSPiZ: Warszawa.
 24. Nyk M. (2016). Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
 25. Oleksyn T. (2006). Wynagradzanie efektywne - przegląd problemów. W: S. Borkowska (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Studia i Monografie. Warszawa: IPiSS.
 26. Pocztowski A. (2011). Wstęp do książki: A. Pocztowski (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 27. Rutka R., Czerska M. (2006). Ryzyko ewaluacyjne w zarządzaniu personelem w badanych urzędach miasta. W: A. Stabryła (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencyjne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 28. Sapeta T. (2011). Wynagrodzenia podstawowe. W: A. Pocztowski (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 29. Snower D.J. (2004). The Macroeconomics of Labor, Advanced Studies Program. Kile Institute of World Economics, April.
 30. Stachowska S. (2007). Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Toruń: Dom Organizatora.
 31. Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2016 r., poz. 1265.
 32. Telang A.D. (2010). Comprehensive Maintenance Management, Policies, Strategies and Options. New Delhi: PHI Learning Private Ltd.
 33. Thierry H. (1993). Waga i znaczenie wynagrodzeń. W: S. Borkowska, B. Urbaniak (red.). Innowacyjne strategie płac. Łódź-Warszawa: Europejski Komitet Pracy i Płacy, Uniwersytet Łódzki, Konfederacja Pracodawców Polskich.
 34. Urbaniak B. (2004). Negocjacje i konsultacje płacowe. W: S. Borkowska (red.). Wynagrodzenia - rozwiązywanie problemów w praktyce, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu