BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostic Dragan (Free Zone Pirot), Simonovic Aleksandar (Free Zone Pirot), Stojanovic Vladan (Free Zone Pirot)
Title
Sustainable development of the region : the case of Logistic Centre Pirot
Zrównoważony rozwój regionu : przypadek Centrum Logistycznego w Pirot
Source
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 257-270, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Terminale intermodalne, Rozwój lokalny
Sustainable development, Intermodal terminals, Local development
Note
JEL Classification: F00, L50
streszcz., summ.
Country
Republika Serbii
Republic of Serbia
Abstract
Szukając zrównoważonego rozwiązania dla rozwoju lokalnego obszaru, miasto Pirot, Republika Serbii oraz firma Wolna Strefa Pirot stworzyły publiczno-prywatne partnerstwo w celu rozwoju Centrum Logistycznego w Pirot. Obejmuje to bimodalny terminal transportowy z parkiem przemysłowym, który umożliwia przyciąganie nowych inwestorów, zmniejsza poziom zanieczyszczenia środowiska, zwiększa zastępowanie paliw kopalnianych, redukuje koszty transportu i łączy się z multimodalną siecią transportową.(abstrakt oryginalny)

Looking for a sustainable solution for the development of the regional area, the City of Pirot, Republic of Serbia and Free Zone Pirot company established a public private partnership for the purpose of developing the Logistic Centre Pirot. This consists of a bimodal transport terminal together with an industrial park which will enable the attraction of new investors, decrease the level of environmental pollution, increase substitution of fossil fuels, decrease transportation prices and connect to the multimodal transport network.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. ADRIATIC-DANUBE-BLACK SEA MULTIMODAL PLATFORM project (2014), Funding programme: South East Europe Transnational Cooperation Programme. Programme call and priority: 3rd Strategic Call, AoI 3.3 Improve framework conditions for multi modal platforms, 24/04/2012 - 31/12/2014, Ref. Number SEE/C/0004/3.3/X.
  2. ITALBALK Report, Prefeasibility study, Intermodal Logistic Centre Pirot (2011), Subproject 2 - Analysis of technical and economic feasibility of new Maritime Intermodal lines between Italy and the Balkan countries, Project: ITALBALK - "Integration of Logistics and Transportation on Relations ITALY-BALKANS "Activities: 2.4 economic sustainability, Updated: 31/05/2011.
  3. KOSTIĆ D., SIMONOVIĆ A., STOJANOVIĆ V. (2016), Logistic Center Pirot - Euro Asian intermodal transport node, [in:] The priority directions of national economy development 2016, edited by J. Đ. Todorović, M. Radosavljević, University of Niš, Faculty of Economics, Niš, ISBN: 978-86-6139-129-3.
  4. MISP - Municipal Infrastructure Support Program (2014), Feasibility Study, Pirot Logistics Center, December 2013, CRIS 223-292 (08/SER01/13/21), Municipality Pirot, P2011 - 3, Pan European Corridors (2016), Wikipedia, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=486764 (accessed on 21 February 2016).
Cited by
Show
ISSN
2300-4088
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/018
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu