BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siedlecki Rafał (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Słoński Tomasz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wyznaczanie optymalnego czasu trwania inwestycji rzeczowych
The Investment's Optimal Duration Problem
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (18), 2007, nr 1151, s. 139-147, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Inwestycje rzeczowe
Real investments
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono metody wyznaczania czasu trwania inwestycji wykorzystujące popularne kryteria oceny projektów inwestycyjnych. Do wyznaczenia wartości przepływów środków pieniężnych wykorzystano jedną z najpopularniejszych w ekonomii funkcji - funkcję logistyczną. Każda z przedstawionych w artykule propozycji wyznacza inny czas zakończenia inwestycji. (fragment tekstu)

This paper deals with investment's optimal duration problem. In order to find optimal solution three popular investment valuation methods (NPV, IRR, NPV∞) were used. While estimating cash flow forecast, the authors took advantage of logistic function. Investment's optimal duration depends on reinvestment rate assumption. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Copeland T.E., Weston F.J., Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Weseley, Reading 1988.
  2. Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje finansowe, wyd. 3, AE, Wrocław (w druku).
  3. Siedlecki R., Metoda wyznaczania finansowych sygnałów ostrzegawczych w cyklu życia przedsiębiorstwa, praca doktorska, AE, Wrocław 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu