BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Stanisław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Symetria i asymetria aukcji - wybrane zagadnienia
Some Problems of Symmetry and Asymmetry in Auctions
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 28-37, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Keyword
Aukcje, Techniki aukcyjne, Aukcja pierwszej ceny
Auctions, Auction techniques, First price auction
Note
summ.
Abstract
Problem asymetrii wśród kupców na aukcjach związany jest silnie z kilkoma zagadnieniami. Po pierwsze asymetria może wywoływać tzw.: efekt "przekleństwa zwycięzcy", w którym "słaby" kupiec będzie licytował powyżej swojej waluacji, by zagwarantować sobie zwycięstwo. Odnosząc się do systemu aukcji pierwszej ceny, należy podkreślić, iż "słaby" kupiec będzie licytował bardziej agresywnie niż kupiec "silny". Z kolei kupiec "silny" może stosować strategię ciągnień będących ekstremalnie blisko jego waluacji (low-ball) Po drugie interesujący jest wpływ asymetrii na strategię podejmowaną przez sprzedawcę - a w szczególności w odniesieniu do strategii dostarczania kupcom informacji o wystawianych obiektach. I ostatecznie najistotniejszym problemem jest wskazanie na systemy prowadzenia licytacji, spośród których pewna grupa będzie bardziej bądź mniej korzystna w warunkach asymetrii, zarówno z punktu widzenia kupców, jak i sprzedawcy. Ciągły rozwój rynków aukcyjnych, oznaczający powstawanie nowych form sprzedaży, tj. aukcje internetowe, eksperymenty nad nowymi formami prowadzenia licytacji, które w dużej mierze są podporządkowane specyficznym obiektom jej podlegającym (np.: wina, kwiaty, sztuka), powoduje nieustanny rozwój metod badawczych. Powstanie w ostatnich latach aukcji internetowych spowodowało, iż aukcyjna forma sprzedaży obiektów w szybkim tempie stała się powszechna. Na gruncie teorii aukcji bardzo istotnym jej elementem jest prowadzenie rozważań pod kątem zbioru informacji, jakim dysponują i kupcy i sprzedawcy. Z perspektywy kupca istotne jest, jakim zbiorem informacji dysponuje przed przystąpieniem do aukcji. Należy podkreślić, iż posiadana przez kupca informacja decyduje o stosowanej przez niego strategii postępowania na licytacji, co w sposób jednoznaczny znajduje swoje odbicie w uzyskiwanych przez niego wypłatach. Z punktu widzenia sprzedawcy ważne jest, by przyjął on odpowiednią strategię przekazywania informacji o licytowanym obiekcie, jak również zastosował właściwy system licytacji. Zarówno w przypadku kupca, jak i sprzedawcy, bez względu na formę licytacji, celem nadrzędnym jest maksymalizacja wypłat, przekładanych bezpośrednio na zysk. (fragment tekstu)

This article is focused on some kind of basic problems of hidings equilibrium behavior in symmetric and asymmetric valuations. Biding is studied in auctions types where "strong" buyer is better informed than other biders - weak buyer - about the value of the item. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Geoffrey J.A., Reny P.J.: Advanced Microeconomic Theory. Addison Wesley 2001.
  2. Kagel Jh.H., Levin D.: Common Value Auctions with Insider Information. "Econometrica" 1999, nr 5.
  3. Krishna V.: Auction Theory. Academic Press 2002.
  4. Maskin E., Riley J.: Asymmetric Auctions. Review of Economic Studies" 2000, nr 67.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu