BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzegorczyk Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Title
Nowe koncepcje marketingu w procesie tworzenia strategii marketingowej na rynkach międzynarodowych
New Marketing Concepts in the Process of Marketing Strategy Building on International Markets
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 54-62, bibliogr. 12 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Strategia marketingowa, Międzynarodowe strategie marketingowe, Marketing międzynarodowy, Marketing przedsiębiorstwa
Marketing strategy, International marketing strategies, International marketing, Enterprise marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest krytyczna analiza możliwości zastosowania wybranych nowych koncepcji marketingu w procesie kreowania strategii marketingowych przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Dla realizacji tego celu dokonano analizy literatury krajowej i zagranicznej z zakresu marketingu międzynarodowego. Strategie marketingu międzynarodowego powinny obejmować w swoich początkowych fazach etapy wyboru rynku zagranicznego i formy ekspansji na ten rynek. W następnej kolejności można dopiero formułować program marketingu-mix Spotykana ostatnio w literaturze marketingu koncepcja tzw. marketingu zwinnego (Agile Marketing) ma w tym przypadku niewielkie zastosowanie i odnosi się przede wszystkim do etapów realizacji strategii marketingowej na rynkach międzynarodowych. Content Marketing można stosowac przede wszystkim w polityce promocji, a Blue Ocean strategy odnosi się do wyboru rynku i polityki produktu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present a critical approach to the concepts of building the company's marketing strategy on international markets and to the content of its subsequent stages. In order to do that the author analyses both Polish and foreign literature on international marketing. The initial stages of international marketing strategies should include the selection of a foreign market and forms of expansion into it. The company's marketing-mix programme can only be developed after that as the form of expansion determines the content and the combination of marketing tools. The international marketing strategy should be built on the basis of marketing research conducted sequentially. The concept of Agile Marketing, a popular subject of recent marketing literature, is not particularly useful here as it mainly refers to the implementation of marketing strategies on international markets. The other marketing concepts can be also used in the international expansion process, particulary in communication and promotiional activities on foreign markets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agile marketing -przyszłość czy utopia?-www.ispro.pl/blog/agile-marketing-pryzszlosc-czyutopia/ (22.12.2016)
 2. Backhaus K., Buschken J., Voeth M., Internationales Marketing,(2003). Stuttgart, Schaeffer Poeschl Verlag
 3. Berndt R., Altobelli C., Sander M., Internationales Marketing-Management,(2003), Berlin Heidelberg, New York, Springer Verlag
 4. Chan Kim, W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005.
 5. Grzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, (2013), Warszawa, Wolters Kluwer.
 6. Halligan B., Shah D., Inbound marketing, Helion, Gliwice 2010.
 7. Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy(2010), Warszawa, Difin
 8. Meissner H.G., Aussenhandel,(1981). Stuttgart, Schaeffer-Poeschl Verlag
 9. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. (2004), Warszawa, PWE
 10. Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki.(2008), Warszawa, PWE.
 11. Wrzosek W.,(red.) (2004) Strategie marketingowe, Warszawa, PWE.
 12. Zentes J, Swoboda B., Schramm-Klein H., Internationales Marketing,(2006) Munchen, Verlag Vahlen.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu