BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakobielska Pamela (Politechnika Gdańska)
Title
Rola zaangażowania pracowników w funkcjonowanie organizacji
The Role of Employee Emgagement in Organizational Functioning
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 3, s. 123-133, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zaangażowanie pracowników, Rozwój przedsiębiorstwa, Badania statystyczne
Employees' engagement, Enterprise development, Statistical surveys
Note
JEL Classification: L 21, J 24,
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Celem opracowania jest wykazanie wpływu zaangażowania pracowniczego na rozwój organizacji. W artykule wyjaśniono różnice znaczeniowe między poszczególnymi wymiarami zaangażowania. Przedstawiono także cechy zaangażowanego pracownika, mające wpływ na poziom wyników organizacji. W ostatniej części opracowania zaprezentowano wyniki badań Instytutu Gallupa, przedstawiające poziom zaangażowania pracowników w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. (abstrakt oryginalny)

Employee engagement is one of the key factors, improving organizational performance. Research findings show, that companies with high level of employee engagement perform much better than companies where employees are not engaged. It suggests therefore, that management has to focus on creating corporate conditions and climate improving engagement of the employees. Research results showing the impact of employee engagement on performance were presented in the last section. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 2. Ayres K.E. (2006), Engagement is Not Enough, Advantage Media Group, Charlestone.
 3. Becker T.E, Billings R.S. (1993), Profiles of Commitments An Empirical Test, Journal of Organizational Behaviour, vol 7.
 4. Bushoff Ch, Mels G. (2017), The impact of Multiple Commitments on Intention to Resign: An Empirical Assestment, British Journal of Managanemt, No. 11.
 5. Cook S. (2008), The Essentical Guide to Employee Engagement, Kogan Page, London - Philadelphia.
 6. Lewicka D. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.
 7. Lindgren M. (2012), 21st Century Management. Leadership and Innovation In the Thought Economy, Palgrave Macmillan, Londyn.
 8. Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 9. Kulikowski K., Madej M, Zaangażowanie w pracę - problem z pomiarem, Problemy Zarządzania 2014/12/1 (45), s.101.
 10. Porter J.L. Steers R.M., Modway R.T. Boulian R.T., (1974) Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover among PsychiatricTechnicians, Journal of Applied Psychology, vol. 59-60.
 11. Robinson D., Perryman S., Hayday S., The Drivers of Employee Engagement Report, Institute for Employment Studies, Brighton, 2004.
 12. Saks A.M. Antecedents and Consequences of Employee Engagement, Journal of Managerial Psychology, vol. 7.
 13. https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/ocena-ryzyka-zawodowego/o-ocenie-ryzyka-zawodowego/6256,oocenie- ryzyka-zawodowego-informacja-wprowadzajaca.html [10.03.2017].
 14. http://www.hrmpartners.pl/docs/srtyku‚y/4-zarządzanie-zaangażowaniempracownik% C3³w.pdf [10.03.2017].
 15. Employee Engagement Higher at Double-Digit Growth Companies, Hewitt Associates Lincolnshire, III, 2004.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.041
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu