BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bożek-Węglarz Sylwia (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Nieruchomości jako inwestycje ubezpieczeniowe w Polsce i w Europie
Land and Buildings as Insurance Investments in Poland and Europe
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 56-64, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Keyword
Inwestycje w nieruchomości, Lokaty podmiotów ubezpieczeniowych
Investments in real estate, Insurance entities deposits
Note
summ.
Country
Europa
Europe
Abstract
Celem artykułu jest porównanie zakresu inwestowania w nieruchomości w ubezpieczeniach majątkowych i na życie w Polsce i w Europie. Zakres czasowy i przestrzenny obejmuje inwestowanie w nieruchomości przez przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe w Polsce w latach 1999-2002 oraz w Europie w latach 2000-2001. (fragment tekstu)

Insurance companies create investment portfolio allowing for land and buildings. In Poland between 1999 and 2001 insurance companies invested in land and buildings and more in non-life insurance than in life insurance - on average 2,6 times. Profitability ratio of investments in land and buildings has got much higher level in life insurance (there are high investment charges in non-life insurance). In Europe between 1992 and 2001 a significant decrease in investments was registered in land and buildings. In EU in 2000 in land and buildings investments amounted to 4,7% and by CEA 5,0% on average, whereas in 2001 respectively to 4,7% and 4,9%. In general insurance investments in land and buildings in Poland are held at lower lever than in Europe. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Biuletynu PUNU - wyniki sektora za rok 2000, Warszawa 2001.
 2. Biuletyn KNUiFE - wyniki sektora za rok 2001, Warszawa 2002.
 3. Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life assurance Directive).
 4. Council Directive 92/96/EEC of 10 November 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance and amending Directives 79/267/EEC and 90/619/EEC (third life assurance Directive).
 5. European Insurance in Figures, CEA 2002.
 6. European Insurance in Figures, CEA 2003.
 7. Insurance Enterprises Are Still Major Actors in the Financial Markets. "Statistic in Focus" 2002, nr 43.
 8. Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002, KNUiFE, Warszawa 2003.
 9. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń. DzU 2001 nr 149 poz. 1671.
 10. Ustawa o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 roku o rachunkowości. DzU 2000 nr 113, poz. 1186.
 11. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. DzU 2003 nr 124, poz. 1151.
 12. Zadrożny A., Zarządzanie działalnością inwestycyjną zakładu ubezpieczeń, [w:] Podstawy ubezpieczeń - przedsiębiorstwo - tom III, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu