BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzeziński Marian (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Model oceny systemu napraw techniki wojskowej podczas eksploatacji w działaniach zbrojnych
Model of the Assessment of the System of Repairs of the Military Technique During the Use in the Military Action
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 5, s. 15-22, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Eksploatacja, Sprzęt wojskowy, Wojsko, Logistyka, Remonty
Exploitation, Military equipment, Army, Logistics, Repairs
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny również w wersji elektronicznej na płycie CD "Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej - teoria i praktyka"
Abstract
W artykule przedstawiono model systemu naprawy techniki wojskowej zbudowany w oparciu o procesy stochastyczne z wykorzystaniem procesów Markowa. Zastosowano opracowany model do oceny systemu napraw techniki wojskowej oddziału w działaniach zbrojnych. Dokonano analizy i oceny systemu naprawy techniki wojskowej oddziału w działaniach zbrojnych. (abstrakt oryginalny)

A model of the system of the reparation for military technology built based on stochastic processes with using Markov processes was described. A model drawn up was used to the evaluation of the system of repairs of the military technique of the branch in the military action. They effected analysis and the assessment of the system of the reparation for the military technology of the branch in the military action. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brzeziński, M. (2010). Modelowanie systemu remontu techniki wojsk lądowych. Warszawa.
  2. Oniszczuk, W. (1995). Metody modelowania (49-55). Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
  3. Tilokavichai, V., Sophatsathil, P., Chamdrachai, A. (2012). Innovatice Logistics Management under Uncertainty using Markov Model. Information and Knowledge Management, 2(5).
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu