BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sonczyk Wiesław (Uniwersytet Warszawski)
Title
Urszula Doliwa. Radio społeczne - trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy
Source
Studia Medioznawcze, 2017, nr 3 (70), s. 179-183
Media Studies
Keyword
Recenzja, Radiofonia, Rynek radiowy, Sieci radiowe
Review, Radio broadcasting, Radio market, Radio network
Abstract
Już we wstępie Urszula Doliwa podkreśla, że działalność radia społecznego, stanowiącego swoisty fenomen społeczno-kulturowy, jest w literaturze przedmiotu analizowana i oceniana z różnych punktów widzenia, przy czym "jednym z najbardziej naturalnych, a zarazem pojemnych jest rola takich mediów w systemie demokratycznym". Podaje też jednak przykłady publikacji, których autorzy, głównie zagraniczni, badają m.in. "alternatywny charakter tych mediów w stosunku do mediów głównego nurtu i wiodącego w danym społeczeństwie dyskursu", a także "relacje między mediami społecznymi a sferą publiczną i publicznym dyskursem" oraz inne, bardziej szczegółowe kwestie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0920
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu