BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Derelkowska-Misiuna Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Edukacja wyższa uchodźców w UE jako wyzwanie dla polityki migracyjnej
Higher Education of Refugees in the EU as a Challenge for Migration Policy
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 31-41, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Uchodźcy, Szkolnictwo wyższe, Studenci, Kursy językowe
Refugees, Higher education, Students, Language courses
Note
JEL Classification: I24
streszcz., summ.
Company
Komisja Europejska
European Commission
Abstract
Podczas trwającego kryzysu migracyjnego wśród uchodźców napłynęli do Europy również młodzi ludzie pragnący podjąć studia lub kontynuować je na europejskich uczelniach wyższych. Borykają się oni z licznymi problemami, takimi jak brak znajomości języka, trudności w uznawaniu kwalifikacji zdobytych w ich rodzimych państwach i brak dokumentów potwierdzających te kwalifikacje. W badaniu autorka przygląda się próbom pomocy uchodźcom pragnącym podjąć naukę na uniwersytetach, analizując, kto podejmuje inicjatywy pomocy, jakie to są inicjatywy i czy próby te są w jakikolwiek sposób skoordynowane.(abstrakt oryginalny)

Among the migrants, who have come to Europe during the migration crisis, there are young people, who are willing to start higher education or to resume their studies at European universities. They face a lot of problems, such as the lack of language skills, the necessity of qualifications acknowledgement and the lack of documents to prove their qualifications. Author researched and examined help offered to refugees, who wish to study and analyse, who offers help, what kind of help it is and whether the initiatives are coordinated in any way.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. European Commission (2015a), Inspiring Practices: Higher Education Helping Newly Arrived Refugees. Recognition of Skills, Access to HE and Integration of Researchers, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/highereducation/doc/inspiring-practices-refugees-skills-recognition_en.pdf (dostęp: 15.10.2016).
 2. European Commission (2015b), Inspiring Practices: Higher Education Helping Newly Arrived Refugees. Meet Basic Needs and Ease Social Integration of Refugees, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/higher-education/doc/inspiring-practices-refugees-basic-needs_en.pdf (dostęp: 15.10.2016).
 3. European Commission (2015c), Inspiring Practices: Higher Education Helping Newly Arrived Refugees. Access to HE Outside Europe and Awareness in Society, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/higher-education/doc/inspiring-practices-refugees-access_en.pdf (dostęp: 15.10.2016).
 4. UNHCR (2016), Missing Out. Refugees Education in Crisis, http://www.unhcr.org/missing-out-state-of-education-for-the-worlds-refugees.html (dostęp: 15.10.2016).
 5. [www 1] Association of Universities in the Netherlands (VSNU), Refugees, http://www.vsnu.nl/en_GB/refugees.html (dostęp: 15.10.2016).
 6. [www 2] European Commission, Higher Education for Migrants, http://ec.europa.eu/education/policy/migration/higher-education-refugees_en (dostęp: 15.10.2016).
 7. [www 3] European University Association, Refugees Welcome Map, http://www.eua.be/activities-services/eua-campaigns/refugees-welcome-map/ (dostęp: 15.10.2016).
 8. [www 4] Hochschulrektorenkonferenz, Studium für Flüchtlinge, https://www.hrk.de/themen/internationales/internationale-studierende/fluechtlinge/ (dostęp: 15.10.2016).
 9. [www 5] inHere, Higher Education Supporting Refugees in Europe, http://www.inhereproject.eu/ dostęp: 15.10.2016).
 10. [www 6] Mediterranean Universities Union, inHere, Higher Education Supporting Refugees in Europe, http://www.uni-med.net/en/projects/inhere/ (dostęp: 15.10.2016).
 11. [www 7] OeAD, OeAD for Refugees, https://www.oead.at/welcome_to_austria/oead4refugees/EN/ (dostęp: 15.10.2016).
 12. [www 8] Scholars at Risk Network, https://www.scholarsatrisk.org/ (dostęp: 15.10.2016).
 13. [www 9] Refugee Support Network, http://www.refugeesupportnetwork.org/ (dostęp:15.10.2016).
 14. [www 10] UNIKO, MORE - An Initiative by UNIKO, http://uniko.ac.at/projekte/more/index.php?lang=EN (dostęp: 15.10.2016).
 15. [www 11] World Education News & Reviews, The Refugee Crisis and Higher Education: Access Is One Issue. Credentials Are Another, http://wenr.wes.org/2016/12/refugee-crisis-higher-education-access-credentials (dostęp: 30.04.2017).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu