BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dynysiuk Łukasz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Głuchowski Jan (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Fiskalne i pozafiskalne aspekty podatku akcyzowego
Fiscal and Non-Fiscal Functions of Excise Duty
Source
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 4, s. 22-39, rys., bibliogr. 24 poz.,
Keyword
Podatek akcyzowy, Akcyza, Funkcje
Excise tax, Excise duty, Functions
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Artykuł porusza kwestię aspektów fiskalnych i pozafiskalnych podatku akcyzowego w odniesieniu do opodatkowania tym podatkiem wyrobów tytoniowych, a w szczególności papierosów. Autorzy poza klasycznym aspektem fiskalnym podatku akcyzowego (funkcji fiskalnej) wskazują na aspekt społeczny (pozafiskalny) głównie przejawiający się w ochronie zdrowia publicznego w kontekście wyrobów tytoniowych. Jednocześnie autorzy wyróżniają poza dostrzeganymi w literaturze przedmiotu aspektami (funkcjami) fiskalnymi i pozafiskalnymi podatku akcyzowego jeszcze jeden aspekt, tj. aspekt bezpieczeństwa.(abstrakt oryginalny)

The article looks at the fiscal and non-fiscal functions of excise duty in relation to the imposition of the tax on tobacco products, especially cigarettes. Along with considering the purely fiscal function of excise duty the authors discuss the social function (non-fiscal), which mainly relates to the protection of public health in the context of tobacco products. At the same time, besides the aspects covered in the relevant literature, the authors highlight another aspect, i.e. the security function.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Callan S., Townsend J., Perucic A., Lopez Nicolas A., Deutsch A., Bertelleti Kemp F., Ross H., Jossens L., Radu-Loghin L., Stoklosa M., Opodatkowanie tytoniu i nielegalny handel, Smoke Free Partnership a world without tobacco, Tobtaxy (Making Tobacco Tax Trendy), Raport Toolkit 2012.
 2. Cnossen S., Smart M., Taxation of Tabaco, [w:] S. Cnossen (red.), Theory and Practice of Excise Taxation, Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving, Oxford 2005.
 3. Cnossen S., Theory and Practise of Excise Taxation, New York 2005.
 4. Curbing the Epidemic, Appendix A, A view from the International Monetary Fund, World Bank 1999.
 5. Czart Ciecierski C., Cherukupalli R., Weresa M., Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce, Paryż 2011.
 6. Eriksen M., Mackay J., Ross H., The Tobacco Atlas, World Lung Fundation i American Cancer Society, 2012, www.TobaccoAtlas.org.
 7. Fisher I., The Theory of Interest, New York 1930.
 8. Franks P. i in., Cigarette Prices, and the Poor: Implications of Recent Trends, "American Journal of Public Health" 2007, 97(10).
 9. Gil Soriano A., Excise duties and smuggling. The need of joint solutions to a global threat, València 2013, http://portal.uned.es/.
 10. Gruber J., Kőszegi B., A Modern Economic View of Tobacco Taxation, Paris 2008.
 11. Jha P., Chaloupka F. (red.), Tobacco Control in Developing Countries. Executive Summary, World Bank and World Health Organization.
 12. Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Warszawa 2011.
 13. Ksieniewicz U., Kałka M., Leksykon podatku akcyzowego, Wrocław 2007.
 14. Laibson D., Golden Eggs and Hyperbolic Discounting, "Quarterly Journal of Economics" 1997, 112(2), s. 443-477.
 15. Łyszczarz B., Ekonomiczne i zdrowotne opodatkowanie wyrobów akcyzowych, "Problemy Higieny i Epidemiologii" 2007, 88, www.phie.pl.
 16. Ouellet J-F., Restuccia M., Tellier A., Lacroix C., The Impact of Cigarette Tax Reduction on Consumption Behavior: Short-and-Long-Term Empirical Evidence From Canada, Montréal 2010.
 17. Phelps E.S., Pollak R.A., On Second-Based National Saving and Game-Equilibrium Growth, "Review of Economic Studies" 1968, 35, s. 185-199.
 18. Piechowiak Ł., O ile powinna wzrosnąć akcyza na papierosy?, Dział Analiz Bankier.pl, Warszawa 2014, http://www.bankier.pl/static/att/73000/7216161_raport_akcyza_na_papierosy_ bankier.pl_2014.pdf.
 19. Raport PwC, Akcyza na papierosy. Wyższa stawka - niższe wpływy, https://www.pwc.pl/ pl/publikacje/assets/raport_pwc_akcyza_na_papierosy_wyzsza_stawka_nizsze_wplywy.pdf.
 20. Rosiński R., Fiskalne aspekty podatku akcyzowego w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, 76(1).
 21. Samuelson P., A Note on Measurement of Utility, "Review of Economic Studies" 1937, 4(2), s. 155-161.
 22. Strotz R.H., Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximization, "Review of Economic Studies" 1956, 23, s. 165-180.
 23. Sunley E.M., Taxation of Cigarettes in the Bloomberg Initiative Countries: Overview of Policy Issues and Proposals for Reform, International Union Against Tuberculosis and Lund Disease for the Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use, 2009.
 24. World Bank, Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control, 1999.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.128
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu