BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śpiewak Rafał (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Consumptionism as a sign of the crisis of the culture of prosperity
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Challenges for marketing in 21st century, 2017, s. 167-186, bibliogr.32 poz.
Keyword
Konsumpcja
Consumption
Abstract
The development of civilisation has always been associated with the desire to change the living conditions, so as to raise it to the highest level known as prosperity. Today, the basie terms of the occurrence of that State in society is to protect citizens with incomes at a high level, the absence of overt or hidden un- employment, universally accessible health care and education at all levels as well as social security (Łopatka, 1971, p. 82). Besides, it is also combined with satisfaction in the cultural sphere. Phe- nomenon of striving to gain social prestige is now increasingly associated with prosperity. It is understood, however, first and foremost, as the ability of the single person to consume (Sroczyński, 2013, p. 2). While consumption is, essen- tially, a natural human instinct, in order to meet the vital needs, in some situa- tions it can tum into consumptionism. It stands for, in tum, excessive consumption ("ostentatious"), based on the blurred boundaries between "real" and "made-up" needs (Sroczyński, 2013, pp. 3-4). From the economic point of view, consumptionism is a symptom of the high evaluation of present goods in relation to futurę goods in limited time horizon. Such consumption of the greater part of the goods nowadays and the Iow level of savings does not lead to prosperity, but economic stagnation. Consumptionism is not only a perversion of the natural need of consumption, which is one of the catalysts for económic development, but actuałly it is its antagonist(fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Adomo T.W. (1999), Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 2. Alfӧldy G. (2003), Historia społeczna starożytnego Rzymu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 3. Benedykt XVI (2011), Światłość świata: Papież, Kościół i znaki czasu, Wywiad przeprowadził P. Seewald, Znak, Kraków.
 4. Cameron A. (1993), Późne cesarstwo rzymskie, Prószyński i Ska, Warszawa.
 5. Chodorowski M. (2005), Miliarder wdzięczny za uwięzienie, "Gość Niedzielny", nr 9, p. 17.
 6. Francuz G. (1997), Wartości instrumentalne i autoteliczne a sposób bycia człowieka w świecie [in:] T. Olszewicz (red.), Wartości i wartowania, Wydawnictwo Zakładu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 7. Gatnar E. (2010), Kryzys finansowy - statystyka i prawda, "Forum. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" październik, nr 31, pp. 21-29.
 8. Gołubiew A. (1960), Poszukiwania, Znak, Kraków.
 9. Galbraith J.K., (1985), The Affluement Society; The New Industrial State, Boston.
 10. Hahne P. (2007), Dość tej zabawy! Koniec społeczeństwa przyjemności, Księgarnia Świętego Jacka, Katowice.
 11. Hardt M., Negri A. (2005), Imperium, WAB, Warszawa.
 12. Hayek F.A. (1996), Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków.
 13. Jan Paweł II (1996a), Centessimus anmis [in:] Encykliki Ojca świętego Jan Pawia II, T. II, Wydawnictwo M, Kraków.
 14. Jan Paweł II (1996b), Evangelium vitae [in:] Encykliki Ojca świętego Jan Pawia II, T. II, Wydawnictwo M, Kraków.
 15. Jurewicz O., Winniczuk L. (1970), Starożytni Grecy i Rzymianie w życia prywatnym i państwowym, PWN, Warszawa.
 16. Klimek J. (2014), Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa.
 17. Kołakowski L. (2009), Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków.
 18. Kołakowski L. (2014), Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, Znak, Kraków.
 19. Król M. (2012), Europa w obliczu końca, Czerwone i Czarne, Warszawa.
 20. Król M. (2014), Byliśmy głupi. Bez równości zawiśniemy na latarniach, rozm. przepr. G. Sroczyński, http ://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,15414610,Bylismy_glupi.html (accessed: 30.10.2016).
 21. Kwiatkowski E. (1947),' Zarys dziejów gospodarczych świata, PIW, Warszawa.
 22. Lityńska A. (2015), Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II Rzeczypospolitej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6(942), pp. 81-92.
 23. Łopatka A. (1997), Słownik wiedzy obywatelskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Maclntyre A. (2009), Etyka i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Mattei R. de (2009), Dyktatura relatywizmu, Prohibita, Warszawa.
 26. Romanowski A. (2014), Eugeniusz Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB, Radom.
 27. Spitzer M. (2013), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Dobra Literatura, Słupsk.
 28. Sroczyński O. (2013), Konsumpcjonizm i kultura zadłużenia. Etyczne aspekty polityki gospodarczej i cyklu koniunkturalnego [in:] Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku, L. Karczewski, H. Kretek (eds.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Racibórz.
 29. Ziółkowski A. (2008), Historia Rzymu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań
 30. Weaver R.M. (2010), Idee mają konsekwencje, Prohibita, Warszawa.
 31. Welzer H. (2016), Samodzielne myślenie, Dobra Literatura, Słupsk
 32. Zybertowicz A. (2015), Technonauka i przyszłość władzy [in:] A. Zybertowicz, M. Gurtowski, K. Tamborska, M. Trawiński, J. Waszewski, Samobójstwo oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki' świat, Wydawnictwo Kasper, Kraków
Cited by
Show
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu