BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lukošiutė Ingrida (Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Vilnius, Lithuania), Petrauskaitė-Senkevič Laura (Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Vilnius, Lithuania)
Title
Evaluation of Lithuanian Consumers' Attitudes to Genetically Modified Food
Ocena postaw konsumentów litewskich wobec żywności genetycznie modyfikowanej
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 103-111, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Genetyczna Modyfikacja Organizmów (GMO), Żywność modyfikowana genetycznie, Zachowania konsumenta
Genetically Modified Organisms (GMO), Genetically modified food, Consumer behaviour
Note
streszcz., summ.
Country
Litwa
Lithuania
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań na temat nastawienia litewskich konsumentów do żywności genetycznie modyfikowanej (GMO). W ramach powyższych badań przeanalizowano opinie konsumentów na temat GMO, wiedzę o dostępności artykułów spożywczych zawierających GMO na litewskim rynku, znajomość obowiązkowych etykiet na żywności modyfikowanej genetycznie, zachowanie wobec produktów transgenicznych podczas zakupów oraz chęć nabywania takich produktów. Dane zgromadzono na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród tysiąca mieszkańców Litwy. Z wyników empirycznych można wnioskować, że większość respondentów jest negatywnie nastawiona do artykułów spożywczych zawierających GMO, przy czym osoby starsze oraz konsumenci o niższych dochodach częściej odnoszą się niechętnie do takiej żywności niż osoby młodsze z bardziej zamożnych gospodarstw domowych. Grupa 72% konsumentów wie, że na opakowaniu żywności zawierającej GMO musi znajdować się etykieta z informacją na ten temat. Wielu konsumentów niechętnych wobec GMO nie stara się jednak unikać takich artykułów i nie zwraca uwagi na składniki wyszczególnione na etykiecie. Tylko jedna czwarta badanych sprawdza takie informacje przy zakupie. Oznacza to, że ewentualna zawartość GMO nie jest przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this investigation is to present the results obtained during the survey of Lithuanian consumers in order to identify their attitudes towards food with genetically modified organisms (GMO). Investigating the consumers approach to genetically modified (GM) food, the following were considered: consumers' opinions on GMO were analyzed, their knowledge about the presence of food containing GMO on the Lithuanian market, the mandatory GM food labelling, the behavior to a transgenic product while shopping, as well as consumers' willingness to purchase such products. Data were gathered through a survey of 1000 Lithuanian residents. The empirical results indicated that the majority of the respondents' attitudes towards food containing GMO are negative. The older consumers with less income are more against GM food compared to younger, wealthier households. 72% of consumers know that if the food contains GMO it must be indicated on the label. However, many consumers who oppose GMO do not try to avoid paying attention to the components of the product listed on its label. Only about a quarter of consumers while buying a product look for such information. This indicates that consumers are not really interested in whether or not the product contains GMO. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aleksejeva, I. (2014). Latvian consumers' knowledge about genetically modified organisms. Manag. Org. Syst. Res., 72, 7-16.
 2. Al-Khayri, J. M. (2012). Socio-Demographic Factors Influencing Public Perception of Genetically Modified. Am. J. Food Technol., 7(3), 101-112.
 3. Azadi, H., Ho, P. (2010). Genetically modified and organic crops in developing countries: A review of options for food security. Biotechnol. Adv., 28(1), 160-168.
 4. Bakr, S. A., Ayinde, O. L. (2014). Consumer Attitude Towards Consumption of Genetically Modified Foods in Arab Countries. Middle-East J. Sci. Res., 21(10), 1710-1717.
 5. Barrows, G., Sexton, S., Zilberman, D. (2014). Agricultural biotechnology: the promise and prospects of genetically modified crops. J. Econ. Persp., 28(1), 99-119.
 6. Domingo, J. L. (2016). Safety assessment of GM plants: An updated review of the scientific literature. Food Chem. Toxicol., 95, 12-18.
 7. Evenson, R. E., Gollin, D. (2003). Assessing the Impact of the Green Revolution: 1960-1980. Science, 2, 300, 758-762.
 8. Gilbert, N. (2013). A hard look at GM crops. Nature, 497(7447), 24-26.
 9. Herdt, R. (2005). The State of Food and Agriculture, 2003- 2004: Agricultural Biotechnology: Meeting the Needs of the Poor? Agric. Econ., 32(1), 109-110.
 10. Hilbeck, A., Binimelis, R., Defarge, N., Steinbrecher, R., Székács, A., Wickson, F., Novotny, E. (2015). No scientific consensus on GMO safety. Env. Sci. Eur., 27(1), 1.
 11. James, C. (2015). 20th Anniversary (1996 to 2015) of the global commercialization of biotech crops and biotech crop highlights in 2015. ISAAA Brief, 51.
 12. Klümper, W., Qaim, M. (2014). A meta-analysis of the impacts of genetically modified crops. PLoS One, 9(11), e111629.
 13. Kramkowska, M., Grzelak, T., Czyzewska, K. (2013). Benefits and risks associated with genetically modified food products. Ann. Agric. Env. Med., 20(3).
 14. Lithuanian consumer institute (2007). Public attitudes to genetically modified organisms and genetically modified foods. Retrieved Sep 10th 2016 from: http://www.vartotojai.lt/index.php?id=157
 15. Moses, V. (2012). European consumers and GM-foods. BioTechnologia, 93(3), 277-283.
 16. Paarlberg, R. (2010). GMO foods and crops: Africa's choice. New Biotechnol., 27(5), 609-613.
 17. Pandey, A., Ashfaque, M. (2011). Genetically Modified Food: Its uses, Future Prospects and Safety Assessments. Biotechnology, 1(5), 473-487.
 18. Pandey, A., Kamle, M., Yadava, L. P., Muthukumar, M., Kumar, P., Gupta, V., Pandey, B. K. (2010). Genetically Modified Food: Its uses, Future Prospects and Safety Assessments. Biotechnology, 9(4), 444-458.
 19. Public opinion and market research company "Spinter test" (2007). Research of citizens' attitudes to genetically modified organisms.
 20. Public opinion and market research company "Spinter test" (2009). Research of citizens' attitudes to genetically modified organisms.
 21. Public opinion and market research company "Spinter test" (2010). Research of citizens' attitudes to genetically modified organisms.
 22. Public opinion and market research company "Spinter test" (2012). Research of citizens' attitudes to genetically modified organisms.
 23. Rao, N. C. (2013). Biotechnology for second green revolution in Indian agriculture. Productivity, 54(1), 1.
 24. Sisea, C. R., Pamfil, D. O. R. U., Pop, J., Petricele, I., Raica, P., Ciuzan, O. (2010). GMO testing for the presence of Roundup ready soybean. Rom. Biotechnol. Lett., 15(1), 34-44.
 25. Stone, G. D. (2002). Both sides now: fallacies in the genetic modification wars, implications for developing countries, and anthropological perspectives. Curr. Anthropol. 43, 611-630.
 26. Wesseler, J. (2014). Biotechnologies and Agrifood Strategies: Opportunities, Threats and Economic Implications. Re-trieved Sep 10th 2016 from: http://www.aieaa.org/sites/ default/files/Wesseler.pdf
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00336
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu