BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczak Agata (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Title
Profile działalności jeleniogórskich przedsiębiorców w 2015 roku - analiza wybranych danych statystycznych
Business Profiles of Jelenia Góra Entrepreneurs in 2015 - Analysis of Selected Statistical Data
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 40 (1), s. 31-47, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rodzaje działalności gospodarczej, Przedsiębiorstwo, Analiza danych statystycznych
Types of economic activity, Enterprises, Statistical data analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Jelenia Góra
Abstract
W artykule przedstawiono miasto Jelenią Górę na tle województwa dolnośląskiego w wybranych danych statystycznych roku 2014 i 2015. Zaprezentowany został profil działalności firm, które w 2015 roku zostały zarejestrowane w Jeleniej Górze. Wszystkie analizy oparte zostały na materiale statystycznym pozyskanym (zakupionym) z Głównego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, co stanowi bazę do przyszłej próby prezentacji sylwetki jeleniogórskiego przedsiębiorcy 2015 roku. (abstrakt oryginalny)

The article presents the city of Jelenia Góra on the background of Lower Silesia in selected statistical data of 2014 and 2015. Was presented business profile companies, which in 2015 were registered in Jelenia Góra. All analyzes were performed on the statistical material acquired (purchased) from the Central Statistical Office in Wrocław, which is the basis for future attempts presentation silhouette jeleniogórskie entrepreneur 2015. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Tarnawa A., Węcławska D., Zbierowski P., Global Enterepreneurship Monitor report - Poland 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2013.
 2. Bratnicki M., Tarnawa A., Węcławska D., Zbierowski P., Global Enterepreneurship Monitor report - Poland 2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2015.
 3. Buczak A., Profile działalności wałbrzyskich przedsiębiorców w 2015 r. - analiza wybranych danych statystycznych, [w:] P. Laskowski (red.), Samorząd terytorialny i rozwój lokalny Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości T. 38, Wałbrzych 2016.
 4. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1992.
 5. Krupski R., Jasiński B., Strategiczne decyzje rozwojowe [w:] M. Morawskiego (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem na początku Nowego Wieku, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 1999.
 6. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1996.
 7. Skowronek-Milczarek A., Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. [W:] Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek, SGH, Warszawa 2003.
 8. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1954.
 9. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015 - Miasto Jelenia Góra, [www.stat.gov.pl] - dostęp z dnia 18.08.2016 r.
 10. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, [www.stat.gov.pl] - dostęp z dnia 07.08.2016 r.
 11. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1960.
 12. Wickham P., Financial Times Corporate Strategy Casebook, Pearson Education Limited, United Kingdom, 2000.
 13. [http://www.parp.gov.pl/gem-polska-raport-z-badania-przedsiebiorczosci-3], Raport Global Enterpreneurship Monitor - Polska 2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Warszawa 2015-dostęp z dnia 18.08.2016 r.
 14. [http://kondycjafizyczna.pl/dolnoslaskie.php] - dostęp z dnia 07.08.2016 r.
 15. [http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/lista_pkd] - dostęp z dnia 07.08. 2016 r.
 16. [http://stat.jeleniagora.pl] - dostęp z dnia 18.08.2016 r.
Cited by
Show
ISSN
2450-3878
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu