BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nakielski Grzegorz (Uniwersytet Zielonogórski), Tokarski Adam (Uniwersytet Zielonogórski), Górecka Małgorzata (Uniwersytet Zielonogórski), Janiak Radosław (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Dostęp do broni palnej w Polsce - wybrane problemy
Innovative Approach to the Issue of Access to Firearms in Poland
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 40 (1), s. 49-65, rys.
Keyword
Bezpieczeństwo personalne, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Badania ankietowe
Personal security, Common Security and Defence Policy, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska, Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Niemcy, Szwecja, Norwegia
Poland, Japan, United States of America (USA), Switzerland, Germany, Sweden, Norway
Abstract
Problematyka dostępu do broni palnej w Polsce jest często dyskutowana i od czasu do czasu poddawana ocenie publicznej, można powiedzieć, że jest ciągle ważna i aktualna. Dynamicznie zmieniające się otoczenie jest coraz bardziej niebezpieczne, dotyczy to tak bezpieczeństwa państwa, jak i jednostki czyli obywatela. W dyskusji nad poprawą bezpieczeństwa jednostki tzw. bezpieczeństwa personalnego zawsze pojawia się pytanie: czy łatwiejszy dostęp obywatela do broni palnej poprawia jego bezpieczeństwo, czy nie, a może wręcz pogarsza bezpieczeństwo jednostki. W swoim referacie zamierzamy podzielić się wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku akademickim Zielonej Góry oraz wynikami analizy informacji o powyższej tematyce z ogólnodostępnych źródeł. Przedstawimy w dużym skrócie jak wygląda sprawa dostępu do broni w wybranych krajach europejskich i świata. Referat zawiera: wstęp, trzy rozdziały i wyniki badań wraz z wnioskami końcowymi. W pierwszym rozdziale opisujemy podstawy prawne i procedury uzyskania dostępu do broni palnej w Polsce, drugi zawiera informacje jakie są rozwiązania dostępu do broni palnej w wybranych krajach europejskich. Rozdział trzeci dotyczy problematyki dostępu do broni palnej w wybranych krajach pozaeuropejskich w tym głównie w Stanach Zjednoczonych, a całość kończy się podsumowaniem. (abstrakt oryginalny)

The issue of access to firearms in Poland is often discussed and from time to time this topic is examined in public. It is still valid and very important matter in our country. Dynamically changing environment is becoming more and more dangerous, when it comes to the security of the state and the individual citizen. In the discussion on the improvement of the security unit, in other words individual security, one question always arises: whether a citizen's easier access to firearms improves security, or the other way, may even deteriorate the safety of people. In this paper we intend to share the results of surveys conducted in the academic environment in Zielona Góra and the results of the analysis of information on this theme from public sources. It is going to be presented in short, what is the case of arms in selected European and other countries in the world. The paper contains introduction, three chapters and conclusions. The first chapter describes the legal basis and the procedure for obtaining access to firearms in Poland, the second contains information about the access to firearms in selected European countries. The third chapter deals with the issues of access to firearms in selected non-European countries, mainly the United States. Everything is compiled with a summary. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Świniarski, W. Chojnacki, Filozofia bezpieczeństwa, AON Warszawa 2004 r., s. 8.
  2. R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, Warszawa 1993.
  3. R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999, s. 30-32.
  4. W. Pokruszyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, WSGE, Józefów 2010, s. 9.
  5. A. Pudło, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002 r.
  6. E. Volokh, State Constitutional Right to Keep and Bear Arms Provisions, Uniwersytet Kalifornijski, 23.11.2011 r.
  7. P. Dubiński, 1,5 miliona zabitych i łzy prezydenta. USA ograniczają dostęp do broni palnej, [wiadomosci.wp.pl], 08.01.2016 r.
  8. R. Tomański, Japonia, kraj bez broni, [www.rp.pl], 04.10.2015 r.
  9. J. Adelstein, Even gangsters live in fear of Japan's gun laws, the Japan Times News, 06.01.2013 r.
Cited by
Show
ISSN
2450-3878
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu