BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Proces wdrażania controllingu finansowego w ubezpieczeniowych spółkach akcyjnych
The Process of Financial Controlling Implication in Insurance Companies
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 99-106, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Keyword
Controlling finansowy, Wdrażanie systemów controllingu, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Spółki akcyjne
Financial controlling, Implementation of controlling systems, Insurance company, Joint stock companies
Note
summ.
Abstract
Przedstawiony proces jest propozycją dotyczącą etapów wdrożenia systemu controllingu finansowego w zakładzie ubezpieczeń. Ma on charakter uniwersalny, a do najważniejszych jego cech należy dynamika instrumentarium, które może, a nawet powinno się zmieniać w zależności od zmieniających się potrzeb, warunków, jak i w miarę pojawiania się nowych rozwiązań w zakresie controllingu. Dlatego też istotna jest otwartość zespołu controllingu i zarządu na wszelkiego rodzaju szkolenia, nowości, publikacje z tej dziedziny oraz chęć współpracy z innymi, chociażby ze środowiskiem naukowym. (fragment tekstu)

This paper presents the process of financial controlling implication in insurance companies step by step. It included such activities as appointing of main and particular aims in finances area, constructing of controlling instruments, changes in organization, arrangement internal accounting, implicating instruments into activity, monitoring, estimation of results, modernizing and improving financial controlling. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chmielowiec-Lewczuk M.: Instrumenty controllingu finansowego w zakładzie ubezpieczeń. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 948, Wrocław: AE 2002.
  2. Chmielowiec-Lewczuk M.: Controlling w zakładzie ubezpieczeń. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 902, Wrocław: AE 2001.
  3. Marciniak S.: Controlling -filozofia, projektowanie. Warszawa: Difin 2001.
  4. Monkiewicz J. (red.): Podstawy ubezpieczeń - tom III - Przedsiębiorstwo. Warszawa: Poltext 2003.
  5. Olech S., Głuszkowski Т.: Arkusz kalkulacyjny w controllingu. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 11.
  6. Sierpińska М., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN 2003.
  7. Vollmuth H.J.: Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Warszawa: Placet 2000.
  8. Vollmuth H.J.: Controlling - instrumenty od A do Z, analizy operacyjne, analizy strategiczne. Warszawa: Placet 1995.
  9. Wierzbicki K.: Kryteria systemu informacyjnego dla potrzeb controllingu. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1996, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu