BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dembowska Barbara (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Title
Analiza skłonności do zawierania umów ubezpieczenia na życie wśród studentów studiów zaocznych w województwie łódzkim
The Analysis of the Tendencies to Purchase Life Insurance Products Among Students in the Region of Łódź
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 138-146, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Keyword
Ubezpieczenia na życie, Umowa ubezpieczeniowa, Studenci
Life insurance, Insurance contract, Students
Note
summ.
Country
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest próba oceny wpływu określonych zmiennych skłonność do zawierania umów ubezpieczenia na życie w populacji ludzi młodych. (fragment tekstu)

This paper is based on the research conducted in 2001 among students of extension and evening courses in non-public schools in the region of Łódź. The object of this work is to define the influence of some of the socioeconomic and demographic factors on the inclinations to buy life insurance products. The main tool used to in this research is the logistic regression's model of one and more factors. The analysis pointed that being married and having a job increases probability of buing life insurance products whereas being a female, under the age 29 and living in the country decreases the inclination to buy life insurance products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Biskupski Z.: Ubezpieczenia emerytalne i na życie. Część 1. "Gazeta Prawna" 2003, nr 32.
 2. Brzeziński Z.J., Szamotulska K.: Epidemiologia kliniczna. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL 1997.
 3. Chen R., Wong K.A., Lee H.C.: Age, Period, and Cohort Effects on Life Insurance Purchases in the U.S. "The Journal of Risk and Insurance" 2001, vol. 68, no. 2.
 4. Norusis M.J.: SPSS for Windows Base System. Users Guide Relase 6,0. SPSS Chicago: INC 1993.
 5. Rocznik Statystyczny Województw 2001. Warszawa: GUS 2001.
 6. Rószkiewicz M.: Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych. Warszawa: C.H. Beck 2002.
 7. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Kraków: StatSoft Polska 2000.
 8. Szromnik A.: Rynek ubezpieczeniowy. Społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania. Kraków: AE 2001.
 9. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe w gospodarstwach domowych w 1998 r. Warszawa: GUS 1998, Seria: Informacje i Opracowania Statystyczne.
 10. Worach-Kardas H., Indulski J.: Umieralność przedwczesna. Przyczyny i uwarunkowania. Łódź: OWIMP 1999.
 11. Worach-Kardas H.: Uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeń na życie. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 2001, "Zeszyty Naukowe WSHE", nr 7.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu