BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Humeńczuk Piotr (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Minimalizacja dolnego momentu cząstkowego za pomocą wybranych kontraktów futures
Minimizing Lower Partial Moment Using Futures Contracts
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 195-203, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Keyword
Kontrakty futures, Analiza szeregów czasowych
Futures contracts, Time-series analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zastosowanie miary ryzyka określanej jako dowolny moment cząstkowy (ang. lower partial moment). Miara ta jest, w przeciwieństwie do wariancji, miarą asymetryczną. Dolny moment cząstkowy mierzy ryzyko po lewej stronie ogona rozkładu prawdopodobieństwa stóp zwrotu instrumentu finansowego. Przyjęcie takiej koncepcji pomiaru ryzyka wynika z tego, że inwestorzy są bardziej wrażliwi na spadek poziomu bogactwa niż na jego wzrost. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji minimalizacji dolnego momentu cząstkowego za pomocą kontraktów futures oraz wskazanie, czy ten sposób pomiaru ryzyka może być odpowiedni dla inwestorów, którzy są bardziej wrażliwi na spadek niż na wzrost bogactwa. W pracy przedstawiono również problematykę doboru odpowiedniego współczynnika zabezpieczenia dla kontraktów futures. Z badań przeprowadzonych dla danych z rynku japońskiego wynika, że dla inwestora charakteryzującego się dużym poziomem awersji do ryzyka stosowanie strategii zabezpieczających opartych na współczynnikach zabezpieczenia minimalizujących dolny moment cząstkowy jest efektywniejsze. Ponadto Lien i Tse dowodzą, że strategia oparta na minimalizacji dolnego momentu cząstkowego jest strategią tańszą (mniejszy poziom współczynnika zabezpieczenia) od strategii wykorzystującej współczynnik zabezpieczenia minimalizujący wariancję (osiągnięty za pomocą regresji liniowej). Zweryfikowanie wyników przedstawionych badań w odniesieniu do rynku polskiego potwierdza, że minimalizacja dolnego momentu cząstkowego jest odpowiednią strategią dla inwestora charakteryzującego się dużą awersją do ryzyka. Nie znajduje potwierdzenia teza, że współczynnik zabezpieczenia jest mniejszy niż osiągnięty za pomocą regresji liniowej. (fragment tekstu)

In this paper author presented a method of minimizing lower partial moment of a spot position with futures contracts. Statistical method, the nonparametric kernel density estimation, is applied. A solution to the problem of finding optimal hedge ratio, which minimize lower partial moment, is offered. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bawa V.S.: Safety-First, Stochastic Dominance and Optimal Portfolio Choice. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1978, vol. 33, s. 255-271.
 2. Bera A.K., Garcia P., Roh J.S.: Estimation of Time-Varying Hedging Ratios for Com and Soybeans: BGARCH and Random Coefficient Approaches Sankhya: Series B. 1997, vol. 59, s. 346-368.
 3. Hardle W.: Applied Nonparametric Regression. Cambridge: Cambridge University Press 1990.
 4. Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. Warszawa: WIG-Press 1997.
 5. Jajuga K.: Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym. "Rуnek Terminowy" 1999, nr 5, s. 62-66.
 6. Jajuga K.: Analiza i zarządzanie ryzykiem - podejścia teoretyczne i wyzwania praktyczne. "Rynek Terminowy" 2001, nr 4, s. 47-52.
 7. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998.
 8. Kroner K.F., Sultan J.: Time Varying Distribution and Dynamie Hedging with Foreign Currency Futures. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1993, vol. 28, s. 535-551.
 9. Lien D., Tse Y.K.: Some Recent Developments in Futures Hedging. San Antonio: University of Economics 2000.
 10. Lien D., Tse Y.K.: Hedging Downside Risk with Futures Contracts. "Applied Financial Economics" 2000, vol. 10, s. 163-170.
 11. Lien D., Tse Y.K., Tsui A.K.C.: Evaluating the Hedging Performance of the Constant-Correlation GARCH Models. "Applied Financial Economics" 2001.
 12. Lien D., Tse Y.K.: Hedging Time-Varying Downside Risk. "Journal of Futures Markets" 1998, vol. 18, s. 705-722.
 13. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE 2001.
 14. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Warszawa: WNT 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu