BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Premia za ryzyko kredytowe - dwie koncepcje modelowania
Credit Risk Premium - Two Concepts of Modeling
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 212-219, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Keyword
Ryzyko kredytowe, Premia za ryzyko, Modelowanie ryzyka kredytowego
Credit risk, Risk premium, Credit risk modelling
Note
summ.
Abstract
Stopa wolna od ryzyka (risk-free rate) jest z reguły łatwa do zidentyfikowania (jest to np. stopa rentowności dłużnych instrumentów skarbowych), kluczowym problemem w modelowaniu ryzyka kredytowego jest określenie premii za ryzyko kredytowe, tzw. spreadu kredytowego (credit spread). W tym artykule przedstawimy i porównamy dwa modele spreadu kredytowego. Pierwszy z nich jest to model klasyczny, wynikający z tzw. struktury terminowej ryzyka kredytowego; drugi model jest naszą propozycją interpretacji znanego modelu Mertona na potrzeby określenia spreadu kredytowego. (fragment tekstu)

The paper discusses the problem of credit risk premium modeling, thus the determination of premium above risk-free rate reflecting credit risk of counterparty. The paper presents two approaches. The first one is based on the so-called term structure of credit spread. The second one is the proposal of the author to determine credit risk premium from classical Merton model, where debt is reflected as put option on the value of company's assets. The numerical examples are given in the paper as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy" 1973, vol. 81, s. 637-654.
  2. Hull J.C.: Options, Futures and other Derivatives. Upper Saddle River: Prentice Hall 2003.
  3. Merton R.C.: Theory of Rational Option Pricing. "Bell Journal of Economics and Management Science" 1973, vol. 4, s. 141-183.
  4. Merton R.C.: On the Pricing of Corporate Debt: the Risk Structure of Interest Rates. "Journal of Finance" 1974, vol. 29, s. 449-470.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu