BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalasińska Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Dwuczłonowe i syntetyczne struktury finansowania stosowane w procesie sekurytyzacji aktywów
Dual and Synthetic Financial Structures Applied in Asset Securitization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 247-253, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Keyword
Sekurytyzacja aktywów, Struktura finansowa
Asset securitisation, Financial structure
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną dwie struktury finansowania, z jakimi można się spotkać w procesie sekurytyzacji aktywów. Będą to tzw. struktury dwuczłonowe i struktury syntetyczne. Celem niniejszego artykułu jest nie tylko krótka charakterystyka wymienionych struktur, ale także przedstawienie instrumentów finansowych powstających w wyniku zastosowania tych struktur. Zaprezentowane zostaną także cechy i możliwości papierów dłużnych związanych z daną strukturą finansowania. (fragment tekstu)

The paper presents two financial structures which can be applied in asset securitization. These structures are called dual and synthetic structures. Their meaning and the possibilities of application in securitization have been emphasized. Some financial instruments related with presented structures have been also shortly described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gudkova S., Melennec О.: СВO, CLO, CDO: a Practical Guide for Investors. SG ABS, Research 31.03.2000.
  2. Gudkova S.: Sekurytyzacja należności kredytowych banków. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 2002.
  3. Kravitt J.: Securitisation of Financial Assets. Aspen Publishers Inc. 2000.
  4. Pielasa М.: Wybrane techniki sekurytyzacji aktywów bankowych. "Rynek Terminowy" 2004, nr 22.
  5. www.lahman.com.
  6. www.americansecuritization.com.
  7. www.securitization.net.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu